Header_BMW_Success_Story_1920x1205.jpg
Aerodynamisk & lätt

Welser-profiler installerade i BMW Groups fordon

BMW en framgångssaga

„Att titta på en bestående detalj med nya ögon lönade sig. Tillsammans med erfarna experter från BMW kunde vi från Welsers kompetenscenter till fullo utnyttja rullformningens potensial och utveckla en övertygande produktnyhet. Jag gläds även att vårt mångåriga förtroendefulla parterskap har stärkts ytterligare.“

Dipl.-Ing. Dr. Bernd Koeberl
Leitung Kompetenzcenter | Welser Profile

I ett svep

Ansprechperson_lem_95x95.png
KUND

BMW Group

Knowhow_lem_95x95.png
UTVECKLING

Identifiering av möjliga rullformade komponenter till underredet. Utarbetning av design- och tillverkningskoncept tillsammans med BMW Groups avdelningar.

Lupe_01_lem_95x95.png

KRAVSTÄLLNING

Kostnads- och prestandaoptimering av underredet i BMWs 1-serie genom att använda rullformningstekniken. 

Qualität_lem_95x95.png

RESULTAT

Rullformad främre förbindelsebalk som ersätter en redan bestående komponent men med tydliga fördelar: den rullformade profilen är lättare, billigare och för kördynamiken bättre än den tidigare pressdetaljen.

Engineering_Produktentwicklung_lem_95x95.png

SPECIFIKATION

Öppen rullformad profil som är för- och efterstansad samt efterbehandlad med korrosionsskyddande ytbehandlig och tillverkad i stora mängder.

Utmaning

Eftersom bilbranschen alltid har präglats av klassiska pressdetaljer, är rullformningen en jämförelsevis okänd teknik för många av våra kunder. BMW Groups utvecklingsavdelning såg potensialen i teknologin för underredet och satte stort förtroende til våra experter. Man beslutade sig för att inrätta ett gemensamt utvecklingsprojekt med målet att optimera kostnader och prestandan genom att jobba mot en längsmedorienterad komponent för underredet.

Denna komponent visade sig vara näst intill idealisk för valsprocessen på grund av möjligheten att även utforma  förbindelsebalken längsorienterad med konstant tvärsnittsgeometri. Hittills har man använt en strängpressad aluminiumprofil och en pressdetalj.

Karosserie_792x525.jpg

Lösning

I nära samarbete med BMW Group utvecklades inom några månader den rullformade förbindelsebalken, prestandan i hela fordonet simulerades, optimerades ytterligare och validerades genom användning av prototyper. Sedan produktionsstarten i mitten av 2020 har komponenten kontinuerligt producerats i stort antal och leverereats till BMW Groups produktionsenheter. 

Väsentliga fördelar har därför kunnat uppnås: högre prestanda, attraktiva kostnadsbesparingar på material och tillverkning samt bättre kör-och aerodynamik.

Tekniska utmaningar kunde lösas tack vare optimal användning av stans- och formningstekniken hos rullformningen och en inarbetad Supply Chain lösning.

Verbindungstraeger_792x525.jpg

Fördel med rullformad lösning

40% lättare och betydligt billigare än den tidigare stålkomponenten, nästan samma vikt och drastikt mycket billigare än den extruderade aluminiumkomponenten, förbättrad kördynamik jämfört med pressdetaljen, optimal aerodynamik och övertygande krockprestanda.

Verbindungstraeger_violett_792x525.jpg

Slutsats

Det förtroendefulla och berikande samarbetet med BMW bevisar att gemensam produktutveckling ofta leder till bästa resultat. Att engagera sig i något nytt och ge potensialen för rullformning en chans i ett tidigt utvecklingsskede visar BMW Groups öppenhet. I nära utbyte mellan experterna fann man en övertygande lösning på problemet och något som redan var bra blev ännu bättre.

Behöver ni en innovativ lösning?