Welser_Optimiertes_Rollformen_Produktionsverfahren_Spezialprofil

Optimerad rullformning

Vi är din partner för de mest komplexa geometrier som kan tillverkas tack vare vår egen verktygstillverkning och med över 60 formationssteg.

Rollgeformte Profile, Rohre und komplette rollgeformte Profil-/Rohrsysteme

Våra fördelar

  • Bandtjocklekar från 0,3 till 8,2 mm
  • Bandbredder upp till 1 000 mm
  • Profillängder upp till 27 000 mm
  • Profilhöjder upp till 320 mm

Spaltprofilering, spaltbockning och variabla tvärsnitt

Flexibilitet när det gäller tvärsnitt, lastjustering eller sammanfogningsalternativ efterfrågas alltmer. 

Med spaltprofilering, spaltbockning och tillverkning av profiler med varierande tvärsnitt, kan vi erbjuda ännu mer utrymme för idéer och problemlösningar.

Bandtjockleksoptimering

Genom att avsiktligt minska bandtjockleken eller rubba spaltbandet, företrädesvis i kantområdet eller vid bandkanterna, möjliggör vi att profilen kan utformas på ett belastningsoptimerat sätt.

Omfattande profilbebearbetning

Bearbetningssteg som samordnas med varandra uppnår exakt positionering och noggrannhet när det gäller formen. Vi garanterar den högsta nivån av modularitet -

  • kundanpassad
  • effektiv
  • användarspecifik

Den kompletta bearbetningen gör det möjligt att integrera olika processteg vid varje punkt i processkedjan. Toleranser kan hållas konstanta och med hög precision.