Welser Profile Rapid Prototyping

Rapid Prototyping

En profil på bara några minuter

Du vill se din profils slutgiltiga utseende men inte vänta till produktionen?

Rapid Prototyping ger oss möjligheten att redan innan produktionsprocessen visa er den önskade profilen med rätt utseende, form, toleranser och funktion.

Erforderliga funktioner som t.ex. klicka samman profiler eller kontroll av produktens modularitet kan därmed testas i förväg. Det säkerställer att profilen uppfyller era krav.