Welser_Profil_Creator_Spezialprofile

Creator

Den enkla vägen till profilkonstruktion!

Med vårt intuitiva onlineverktyg ”Creator” kan du på egen hand konfigurera dina individuella profiler.

  • Skalenlig ritning
  • Ändringar visas live i din webbläsare
  • Inga CAD-kunskaper behövs
  • Ingen installation av särskild programvara

Vår profilkonfigurator är speciellt framtagen för vidareutveckling av standardprofiler som en del av Welser Profiles produktportfölj. Frågor kring specialprofiler med komplex utformning ber vi att ni skickar direkt till oss.

Se hur du använder profilkonfiguratorn i en 5-minuters video

Hur skapas komplexa tvärsnitt