Header_AGB_1920x1205.jpg

Allmänna affärsvillkor

För att öka texternas läsbarhet har vi ibland endast valt den manliga eller kvinnliga formen av personrelaterade substantiv. Det antyder på inget sätt att något kön har mindre värde. Vi vill att både män och kvinnor uppfattar vår webbsidas innehåll lika tilltalande.

Vi tackar för din förståelse!

Ansvarsbegränsning:

Welser Profile Austria GmbH ansvarar inte för eller garanterar inte den information som finns på denna webbplats och avsäger sig allt ansvar för felaktig eller saknad information på webbplatsen. Användaren är ensam ansvarig för användningen av den information som finns och fritt tillhandahålls på denna hemsida.

Welser Profile Austria GmbH tar inget ansvar för några skador som orsakas av användning av webbsidan, oavsett om dessa är konkreta, indirekta, slumpartade eller följdskador, varvid denna lista inte är uttömmande. Detta gäller även om Welser Profile Austria GmbH har informerats om möjligheten för dessa skador.