Utgivare

Welser Profile Austria GmbH
Prochenberg 24
3341 Ybbsitz, Österrike

Tel.: +43 7443 800-0
Fax: +43 7443 800-4111

at@welser.com
www.welser.com

Företagsregisternummer: FN 189291 w
 Handelsregisterdomstol: Landesgericht St. Pölten
 Mer information enligt ECG: firmen.wko.at

UID-nummer: ATU48017809

 

För att öka texternas läsbarhet har vi ibland endast valt den manliga eller kvinnliga formen av personrelaterade substantiv. Det antyder på inget sätt att något kön har mindre värde. Vi vill att både män och kvinnor uppfattar vår webbsidas innehåll lika tilltalande.

Vi tackar för din förståelse!

Ansvarsbegränsning:

Welser Profile Austria GmbH ansvarar inte för eller garanterar inte den information som finns på denna webbplats och avsäger sig allt ansvar för felaktig eller saknad information på webbplatsen. Användaren är ensam ansvarig för användningen av den information som finns och fritt tillhandahålls på denna hemsida.

Welser Profile Austria GmbH tar inget ansvar för några skador som orsakas av användning av webbsidan, oavsett om dessa är konkreta, indirekta, slumpartade eller följdskador, varvid denna lista inte är uttömmande. Detta gäller även om Welser Profile Austria GmbH har informerats om möjligheten för dessa skador.

Ansvarsfriskrivning och användarvillkor vid användning av profilkonfiguratorn

Welser Profile Austria GmbH ger ingen garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, för konfiguratorns prestanda, inklusive eventuella garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller laglig efterlevnad, varvid denna uppräkning inte är komplett. Rätten till ändringar är uttryckligen förbehållen.

Welser Profile Austria GmbH övertar inget ansvar för några skador som orsakas av användning av konfiguratorn, oavsett om dessa är konkreta, indirekta, tillfälliga eller följdskador, varvid denna uppräkning inte är komplett. Detta gäller även om Welser Profile Austria GmbH informerats om möjligheten för dessa skador.

Inget köpavtal mellan dig och Welser Profile Austria GmbH skapas genom användning av konfiguratorn. Alla bilder på denna sida är endast för generell illustration av visade produkter. De behöver inte motsvara verkligheten, beroende på lägre upplösning på Internet, o.s.v. Önskade funktioner för produkten ska i enskilda fall avtalas vid köpet.

Användaren får inte bryta mot immateriella eller upphovsrättigheter vid användning av konfiguratorn.