Managementsystem

För att lyckas med ett tillämpat ledningssystemet

Vårt integrerade ledningssystem (IMS) är riktlinjen för att omsätta företagsstrategin.

Grunden är följande normer:

  • Kvalitet ISO 9001 / IATF 16949
  • Arbetsmiljö- och hälsoskydd ISO 45001
  • Miljö ISO 14001
  • Energi ISO 50001

De aktuella certifikaten finns att hämta från Downloads.