Nyckelindikatorer

352

års jubileum

5

produktionsanläggningar

90

profillinjer

2350

medarbetare

24000

tvärsnitt

687000

m2 produktionsyta

551

milj. € i omsättning (2020)

30

milj. € i investeringar per år