Nyckelindikatorer

352

års jubileum

4

produktionsanläggningar

90

profillinjer

2500

medarbetare

23500

tvärsnitt

587000

m2 produktionsyta

637

milj. € i omsättning (2019)

30

milj. € i investeringar per år