De vanligast ställda frågorna

FAQ

Vanliga förekommande frågor som vi kan besvara i förväg.

1. Vilka material bearbetar Welser?
Inom Welser Profile-koncernen bearbetar vi kallband, varmband, krom- resp. krom-nickel-stål, elektrolytiskt förzinkat bandstål, sendzimirförzinkat bandstål, lackerat bandstål, aluminium resp. lackerat aluminium samt specialmaterial (t.ex. koppar, mässing, titan och hög- och ultrahöghållfasta stål).

2. Vilken är minsta beställningsmängd?
Storleken på en valsning är beroende av flera faktorer som t.ex. materialkvalitet, -tjocklek och tvärsnittets form. I normala fall producerar vi från 5 000 m per profiltvärsnitt. Kontakta vår försäljningsavdelning för en individuell bedömning.   

3. Vilka godstjocklekar kan produceras?
Vi bearbetar bandmaterial från 0,3–8,2 mm tjocklek.

4. Är Welser Profile certifierade?

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 50001
 • IATF 16949
 • EN 15085

5. Finns det hos Welser Profile färdiga produkter (t ex profiler), som ligger på lager resp. en produktkatalog med fasta priser?
Nej – vi producerar helt efter kunduppdrag och kundindividuellt. På grund av detta har vi ingen produktkatalog, men våra möjligheter är näst intill obegränsade. Tills nu har vi producerat ca 24.500 olika specialprofiltvärsnitt.

6. Vad menas med kallrullformning?
Profilens tvärsnittsform uppnås genom kontinuerlig produktion i rumstemperatur, dvs i "kallt tillstånd". Förmaterialets tvärsnittsyta (godstjocklek) bibehålls. Vår tillverkningsmetod, dvs rullformning, kännetäcknas av flera drivna rullar som är ordnade efter varann och som formar det platta metallbandet kontinuerligt till färdig profil. Några av våra rullformningslinjer är upp till 130 meter långa. 

7. Vilka bearbetningsmöjligheter utöver rullformning kan Welser erbjuda?
Finaliseringsgraden fastläggs hos Welser efter kundens önskemål.

 • Olika sammanfogningsmöjligheter (nit- samt tryckfogteknik, svets- och limteknik)
 • Sträckbockning, rullbockning, dornbockning samt bockning från profillinjen
 • För- samt efterstansning men även stansning i profillinjen.
 • Borrning, flytborrning, gängskärning.
 • Kapning och ändbearbetning (konventionell kapning i profillinjen, sågkapning med en varm- resp. kallsåg, stansning och spillfri skärning, fräsning, 3D-gerkapning, hydraulik med diverse kapininrättningar, borstinrättningar till eftergradning,...)
 • Modernaste laserteknologi (laserkapning, lasersvetsning)

... och mycket mer.