Welser_Profile_Baugruppen_aus_Stahl

Komponentgrupper

Kompletta komponentgrupper från en och samma källa

Vi tillverkar kundindividuella kompletta komponentgrupper med höga krav på modularitet och monteringsvänlighet. Vi integrerar våra kunder redan i en tidig fas av produktutvecklingen och kombinerar vårt spektrum av teknologiska möjligheter inom metallbearbetningen för framställning av komponenterna. De olika förädlingsnivåerna sammanfattas så långt som möjligt i processteg. På så sätt garanterar vi en fortlöpande kostnadsoptimerad produktion.

Zerspanungstechnikern bei Welser Profile

Monteringsfärdigt

Mervärde:

  • Komplexa tvärsnitt genom flera formningssteg
  • Sågning, borrning, fräsning, slipning, svarvning, förzinkning, plastbeläggning
  • Individuella präglingar eller gängor
  • Håltagningar på de mest krävande positionerna.
  • Varierade sammanfogningsmetoder för utformning av omfattande profilkomponentgrupper

Systemtillverkning av olika produkttillämpningar ger oss hela tiden nya erfarenheter – både vad gäller materialet och processerna. Det skapar en avgörande fördel när det handlar om lätthanterliga, ekonomiskt fördelaktiga komponentgruppslösningar för livets alla områden.