Welser-Profile-Windkraft-Solarkraft

Energiproduktion

Vi övertygar med hållbara argument

Optimalt materialval, maximal korrosionsbeständighet och de snävaste toleranserna med avseende på rakhet, vridning och böjning är kännetecknen för våra profiler för energiproduktion och miljöteknik. 

Naturligtvis är våra produkter också miljöoptimerade under hela produktens livscykel - hela vägen från råvara till resursanvändning samt från produktionsteknik till transportlogistik. 

Tillsammans med vår branscherfarenhet och vår kompetens inom rullformning gör detta oss till en kraftfull partner inom avloppsvatten- eller luftsreningsanläggningar, inom solenergiindustrin och mycket mer.

Mervärde:

  • Lång livslängd och högt belastningsmotstånd tack vare val av de bästa förmaterialen 
  • Viktbesparingar genom genial design
  • Effektivitet tack vare en hög grad av prefabricering - inklusive alla perforeringar, präglingar och klaffar.
  • Enkel vidarebearbetning och montering tack vare maximal rakhet och minimal vridning
  • Säkerhet genom specialtillverkade transportförpackningar 
  • Service genom global tillgänglighet och en konsekvent optimerad värdekedja
Welser_rollverformte_Stahlprofile_Solarenergie

Klimatsmart

Solenergi

Slitstark och väderbeständig

Viktoptimerade bärprofiler utan expansionsfogar, stor spännvidd trots höga belastningar, låga bygg-, produktions- och monteringskostnader, väderbeständigt material eller en kombination av allt - vi har kunskapen och produktionsalternativen för att omvandla era krav till kundspecifika profilkomponenter.

Våra specialprofiler lönar sig för solceller likväl som för solvärme, både i liten skala och i kraftverksmått, till exempel som grundprofiler, stolpar, takbjälkar, modulhållare, ramprofiler och mycket mer.