Welser Profile_Digitalisierung_Automatisierung_Industrie 4.0

Digitalisering

Med digitalisering på väg mot intelligenta lösningar

Som leverantör av högt utvecklade och avancerade produkter erbjuder digitaliseringen oss en enorm potential för att öka effektiviteten i produktionsprocessen och därmed förbättra kostnadsstrukturen. För er som kund medför digitaliseringen, som ofta är förknippad med automatiserade processer, inte bara innovation och flexibilitet utan även avgörande prisfördelar. Därför implementerar vi ständigt mer effektiva och användarvänliga lösningar längs hela Supply Chain:

Effektivitet

Våra fördelar

  • Centralt Softwaretool för verktygshantering
  • Automatiskt styrda linjer inom olika produktionsområden
  • Appar för att underlätta t.ex. i installationsprocessen (genomgångsinstruktioner), produktionskontroll (övervakning) eller för effektiv leverans av förmaterial
  • Diverse sensorer inom produktionsanläggningarna, t.ex. för kvalitetskontroll eller förebyggande underhåll
  • Svetsrobotsystem för sammanfogning av komponenter till enheter
  • Flexibla produktionsceller med ledade robotarmar för pallmanipulation och lastning via 5-axlade bearbetningsmoduler
  • Servicerobotar, t.ex. för etikettmärkning
  • Logistikstyrningssystem inklusive självgående gaffeltruckar som helt och hållet är uppkopplade via nätverk och oberoende manövrerar hanteringen från profileringslinjen fram till lastning