Vår sport- och kulturgemenskap

Gemensamt aktiva i SKG Welser Profile

Sport- och kulturgemenskapen Welser Profile är en opolitisk och ideell förening. Den bjuder in Welser Profile-koncernens alla medarbetare till sport- och kulturaktiviteter. SKG för människor samman och är ytterligare ett tecken för partnerskaplig samverkan med medarbetare, men även med kunder och leverantörer.

Ungefär 20 avdelningar stödjer främst de anställda i den aktiva delen av deras fritid. På så sätt bidrar avdelningarna till att bevara medarbetarnas fitness och hälsa. Utöver det sprider de gemensamt Welser-identiteten inåt och utåt. De cirka 950 medlemmarna genomför ca 250 evenemang om året, där allt som allt mer än 3 000 deltagare (bland dessa även många barn) tillbringar tid tillsammans.