Welser Profile_Leichtbau-Stahlprofile

Lättviktskonstruktion

Säkra resor tack vare lättviktskonstruktioner  

Viktoptimerad och belastningsanpassad – det är kraven som gäller för dagens fordons- och flygplanstillverkare, men även inom jordbruksteknik blir det allt viktigare.

Profilernas optimerade tvärsnitt i höghållfasta och ultrahöghållfasta stål vinner på fasthets- och stabilitetsparametrar och realiseras genom processintegrerad bandtjockleksoptimering. Med hjälp av omformningsprocessen kan även redan förzinkade band bearbetas.

Welser-Spezialprofile-Mobilitaet

Viktoptimerad

Mervärde:

  • Användning av hög- och untrahöghållfasta stål
  • Höga hållfasthets- och stabilitetsparametrar samtidigt med tunna plåttjocklekar
  • Hybridkomponenter för ytterligare funktionsutvidgning av halvfabrikat (t.ex. för att förbättra glidegenskaper eller värmeisolering)
  • Formlättviktskonstruktion genom processintegrerad bandtjockleksoptimering

På grund av det breda spectrat av användningsområden inom de mest varierade branscherna tilltalar denna teknologi flertalet kunder. För att vi även i framtiden ska kunna reagera på marknadens önskningar och vara en framgångsrik partner investerar vi stort i forskning och utveckling.