Welser_Stahlprofile_Korrosionsschutz_Rostfrei_Witterungsbeständig

Korrosionsbeständighet

Korrosionen är chanslös med Welsers profiler

Korrosion som följd av instabila tillstånd mellan metalliska material och de omgivande ämnena som vatten, luft eller andra ämnen kan visserligen inte förhindras helt men risken minskas betydligt.

Våra åtgärder för att reducera korrosionen:
  • Lämpliga yttillstånd (helst torra/oljade)
  • Rätt förpackning (t.ex.med korrosionsskyddsfolie)
  • Noggrann transport och optimal förvaring (skyddat mot fukt, inga snabba byten av de klimatiska omgivningsvillkoren osv.)