Profile für Schaltschränke von Welser

Elskåp

Mer designfrihet

Våra specialprofiler för el- och kopplingsskåp har särskilt snäva toleranser och är enkla att montera Welser rullformar höghållfasta material till komplexa tvärsnitt med optiskt tilltalande ytor. Även med komplexa hålbilder är toleranserna minimala.

Våra profiler fungerar som bjälklag, sidovägg- eller hörnprofiler, tvärbalkar, svängramar eller dörrkarmsförstärkningar.

Mervärde:

  • Hög hållfasthet och motståndskraft jämfört med aluminium
  • Designfrihet tack vare ett stort antal processalternativ och sammanfogningstekniker, även för olika material
  • Enkel montering med snäva toleranser - även med komplexa hålbilder
  • Kostnadseffektivt tack vare en sofistikerad kombination av produktionsprocesser
  • Flexibla monteringsalternativ som t.ex. T-bultspår
  • Effektiv användning av material och förbättrade produktegenskaper, t.ex. ökad styvhet genom djupdragna hål
  • Cirka en tredjedel lägre CO2 -ekvivalent genom galvaniserat stål jämfört med aluminium över hela livscykeln