Compliance

Transparens & fairness definierar vårt agerande

Vi lägger stort värde på ansvarsfullt och rättvist agerande mot

  • våra kunder,
  • leverantörer,
  • medarbetare och
  • andra affärspartners.

Vi eftersträvar moraliskt, etiskt och juridiskt korrekt uppförandealla våra medarbetare. För att efterleva detta på ett hållbart sätt har vi som stöd infört ett compliance-management-system (CMS) i vårt företag.

Compliance bei Welser Profile GmbH

Vad och hur ska man rapportera?

Vårt visselblåsarsystem är tillgängligt för att rapportera överträdelser och tjänstefel. Uppmärksamma medarbetare hjälper oss att minimera våra risker i företaget. 

Om visselblåsarsystemet

Utbyte av idéer och förslagslåda?

Visselblåsarsystemet är INTE avsett att ställa frågor av allmän karaktär och/eller ta upp personliga klagomål (t.ex. om kvaliteten på maten i matsalen etc.). Chefer och/eller efterlevnadsorganisationen är direkt tillgängliga för detta.

DERAS KONTAKTPERSON FÖR EFTERLEVNAD