Compliance

Transparens & fairness definierar vårt agerande

Vi lägger stort värde på ansvarsfullt och rättvist agerande mot

  • våra kunder,
  • leverantörer,
  • medarbetare och
  • andra affärspartners.

Vi eftersträvar moraliskt, etiskt och juridiskt korrekt uppförandealla våra medarbetare. För att efterleva detta på ett hållbart sätt har vi som stöd infört ett compliance-management-system (CMS) i vårt företag.

Compliance bei Welser Profile GmbH

Downloads: