Compliance

Transparens & fairness definierar vårt agerande

Vi lägger stort värde på ansvarsfullt och rättvist agerande mot

  • våra kunder,
  • leverantörer,
  • medarbetare och
  • andra affärspartners.

Vi eftersträvar moraliskt, etiskt och juridiskt korrekt uppförandealla våra medarbetare. För att efterleva detta på ett hållbart sätt har vi som stöd infört ett compliance-management-system (CMS) i vårt företag.

Compliance bei Welser Profile GmbH

Downloads:

Vad och hur ska man rapportera?

Vårt visselblåsarsystem är tillgängligt för att rapportera överträdelser och tjänstefel. Uppmärksamma medarbetare hjälper oss att minimera våra risker i företaget. 

Om visselblåsarsystemet

Utbyte av idéer och förslagslåda?

Visselblåsarsystemet är INTE avsett att ställa frågor av allmän karaktär och/eller ta upp personliga klagomål (t.ex. om kvaliteten på maten i matsalen etc.). Chefer och/eller efterlevnadsorganisationen är direkt tillgängliga för detta.

DERAS KONTAKTPERSON FÖR EFTERLEVNAD