Welser_Produktion_Qualitaet_Spezialprofile

Kvalitet

Vi utmärker oss genom högsta kvalitet

Profiler är vår passion. Vårt mål är att leverera högsta kvalitet. Att vara en pålitlig och varaktig partner för våra kunder är vårt främsta mål.

Vi säkerställer det förtroende som våra kunder ger oss med omfattande kvalitetssäkringsåtgärder genom hela Supply Chain. Dessa är förankrade i Welser Profiles ledningssystem och garanterar samma höga standard på alla produktionsorter!

 

Welser_Profile_Qualität_Messung_Toleranz_1920x1205

Era fördelar:

  • Hög kompetens inom test- och mätteknik
  • Välutrustat testlaboratorium för materialtestning i egen regi
  • Hög transparens tack vare våra kunders starka engagemang i processerna, t.ex. under revisioner
  • Omfattande ledningssystem vilket inte bara inkluderar kvalitet utan även miljö, energi och arbetssäkerhet
  • Många godkännanden från externa certifieringsorgan för att täcka en mängd olika krav från både kunder och branscher
Kvalitetssäkring

Vi inkluderar gärna våra kunder i kvalitetssäkringsprocessen, tex genom first sample inspection på plats. Regelbundna system-, process-, produkt- och leverantörsrevisioner, moderna mätmetoder samt permanent vidareutveckling av våra anställda säkerställer vårt företags höga kvalitetsstandard. Vi är certifierade enligt ISO 9001 (sedan 1995) och IATF 16949.

Utöver de ordinarie granskningsmetoderna för kvalitetssäkring används även andra tekniker vid behov. Dessa inkluderar till exempel,

  • taktil 3D-mätteknik
  • 3D-lasermätteknik
  • kamerasystem i speciella testsystem (processintegrerade)
  • produktspecifik induktiv mätteknik

Vi använder destruktiva och icke-destruktiva metoder för att testa svetsade profiler och byggdelar. Här använder vi virvelströmstestning, termografi och lasertriangulering.