Strategi och kultur

Entusiastiska människor skapar möjligheter för generationer

Under 2018 gick startsignalen för vår transformationsprocess "1plus" med syfte att vidareutveckla företagskulturen tillsammans med våra medarbetare och leda vår organisation in i en framgångsrik framtid. 

Omkring 600 kollegor från Österrike och Tyskland har anmält sig frivilligt för att aktivt hjälpa till att forma denna process och att utveckla orienteringsramen för vårt arbete – vår Welser-ryggrad! 

Det är vi glada över eftersom vi tror att entreprenörsframgång i tider av digitalisering, globalisering och klimatförändringar i första hand bygger på entusiastiska människor. För de står med mod, pionjäranda och beredskap till utveckling – allt som vi är idag och hur vi vill samarbeta med varandra.

Vår Welser-ryggrad definierar:

  • varifrån vi kommer
  • vad som är vår kärna  
  • hur vi utformar vår framtid

Artefakten som togs fram ska symbolisera de centrala elementen i vår företagskultur:

VISION – i vilken riktning vi vill utvecklas

 

STRATEGI – hur vi vill nå dit

 

VÄRDEN – vad som är viktigt för oss och hur vi agerar

 

VARUMÄRKET – hur vi uppfattas

 

HISTORIA – grunden som vi bygger på

Vår historia

Engagerade människor och ett öga för generationer är nyckeln till framgång.

Med utgångspunkt i vår hundraåriga historia har vi identifierat vårt Syfte och våra Värden.

Geschichte_500x500px.jpg

Vårt syfte

”Entusiastiska människor skapar möjligheter för generationer”

Det talar om varför vi finns och vad som gör oss unika. Syfte och värderingar bestämmer företagskulturen i Welsers profil, talar om vad som är viktigt för oss och hur vi behandlar varandra och våra externa partners på vägen mot vår vision.

Werte_Purpose_500x500px.jpg
4_Werte_EN.jpg

Vår vision

Fler värden. Fler möjligheter. Med profil.

Vi står för fler värderingar och möjligheter genom vår världsledande teknik- och serviceexpertis, genom globala partnerskap i ögonhöjd och genom en miljö där människors unika potential kan utvecklas.

Vision_500x500px.jpg

Vår strategi

Hållbart marknadsledarskap genom differentiering

Vår strategi visar hur vi ska nå vårt mål att vara nummer 1 på marknaden. Vi fokuserar på framtiden. Hållbart marknadsledarskap genom differentiering realiseras genom optimerade modullösningar, branschspecifika speciallösningar och skräddarsydda lösningar för strategiska kunder.

Strategie_500x500px.jpg

Vårt varumärke

Det som särskiljer vårt varumärke

Syfte, värderingar och vision är viktiga delar av vårt unika varumärke. Men det finns också annat som särskiljer oss. Vårt varumärkeslöfte och varumärkespersonlighet definierar hur vi ytterligare skiljer oss från alla marknadsaktörer, hur vi vill upplevas av anställda, leverantörer, allmänheten och vad som kan förväntas av oss som företag.

Marke_500x500px.jpg