Welser_Simulation_am_PC_Hero_Spezialprofile

FEM-simulering

Vi upptäcker problem innan de uppstår

Intensivt planerings- och projekteringsarbete är basen för vår kundindividuella produktionshantering.

Genom en genomgående FEM-simulering kan vi redan i den inledande fasen säkerställa att vår profilkonstruktion (dvs. val av material och tvärsnitt) samt systemkonceptet är på rätt väg. Den visar teoretiskt materialets beteende när det formas, fogas samman eller belastas olika för att kunna optimera följande:

  • verktyg
  • profillinje
  • material 
  • materialtjocklek
  • tvärsnittets geometri