Header_Nachhaltigkeit_1920x1205.jpg

Hållbarhet

Tänka och agera i generationer

Som ett traditionellt, österrikiskt, men internationellt familjeföretag, har vi anpassat oss till att vara generationsöverskridande, framtidsorienterade och engagerade i regional integration och hållbarhet. Det betyder att vi inte bara fattar beslut av ekonomiska skäl, utan inkluderar alla tre hållbarhetsdimensioner i våra tankar och handlingar: ekonomi, ekologi och den sociala miljön.

3 Säulen.jpg

Vårt bidrag till framtiden och vårt ansvar för kommande generationer är å ena sidan kravet att utveckla hållbara innovationer och å andra sidan att producera högkvalitativa produkter, samt att leverera dem i en så miljövänlig förpackning som möjligt med hjälp av miljövänliga, resurssnåla transporter.

MILJÖ

Vårt miljömedvetna agerande är fast förankrat i företagsfilosofin och påverkar alla delar av värdekedjan. Fokus ligger på ekonomisk användning av de resurser som krävs.

Mer

Blatt.png

MÄNNISKOR

Världen förändras med ökande hastighet: detta kräver flexibilitet, vilja att utvecklas och mod från oss för att förbli framgångsrika. Det handlar inte bara om processer, teknologier och system utan framför allt om människorna.

Mer

Mitarbeiter.png

FÖRETAG

Som ett mångårigt familjeföretag ser vi oss själva som en del av helheten i samhället och här vill vi bidra positivt. Vi skapar inte bara trygga jobb, vi främjar också utbildning, konst, kultur och idrott i regionen och är dessutom socialt engagerade.

Mer

Gesellschaft.png
1. Welser Sustainability Report
We reduce our CO2 footprint daily.
Download now!