Header_Hinweisgebersystem_1920x1205_NEU.jpg
Dina bekymmer är viktiga för oss!

Vi har satt som mål att ha transparens på alla områden.

Om visselblåsarsystemet

Visselblåsarsystem

ENKELT
SÄKERT
EFTERLEVNAD

Vad och hur ska man rapportera?

Vårt visselblåsarsystem är tillgängligt för att rapportera överträdelser och tjänstefel. Uppmärksamma medarbetare hjälper oss att minimera våra risker i företaget.

Visselblåsare kan lämna information digitalt (anonymt, direkt och skriftligt via visselblåsarsystemet), per telefon (anonymt med hjälp av gränssnittets telefonnummer) och personligen (hos den efterlevnadsansvarige). Du är fri att lämna in rapporten anonymt eller genom att lämna dina kontaktuppgifter.

Måste jag registrera mig för att rapportera?

Nej. Rapportering kräver ingen registrering. Vårt visselblåsarsystem möjliggör ärlig kommunikation med efterlevnadsorganisationen även efter att rapporten har skickats. 

VIKTIGT: Efter att ha skickat rapporten genererar systemet en individuell incidentkod och gör den även tillgänglig som länk och QR-kod. Incidentkoden är nyckeln till visselblåsarens ärendeområde och möjliggör vidare kommunikation och delning av ytterligare information (via "chatt"-funktionen). 

FÖRVARA DIN INCIDENTKOD SÄKERT!

Utbyte av idéer och förslagslåda?

Visselblåsarsystemet är inte avsett att ställa frågor av allmän karaktär och/eller ta upp personliga klagomål (t.ex. om kvaliteten på maten i matsalen etc.). Chefer och/eller efterlevnadsorganisationen är direkt tillgängliga för detta.

DERAS KONTAKTPERSON FÖR EFTERLEVNAD

Hinweisgebersystem_Gedankenaustausch.jpg

Vilket skydd åtnjuter jag som visselblåsare?

EU-direktivet om skydd för personer som rapporterar brott mot unionsrätten (”visselblåsardirektivet” förkortat) ger visselblåsare skydd mot nackdelar som de drabbas av till följd av sin rapportering i företaget. 

Viktigt: Skyddet inkluderar legitima rapporter. Att medvetet göra falska anmälningar och/eller utpressa kollegor är alltid ett regelbrott och kan leda till juridiska konsekvenser. 

Vad händer med mina uppgifter eller personuppgifterna i min rapport?

Behandlingen av personuppgifter sker inom ramen för de lagliga möjligheterna. I detta sammanhang hänvisar vi till befintlig dataskyddsinformation (6. Whistleblower System). Efter avslutad utredning sker arkivering under en av organisationen angiven tid. Visselblåsarsystemet ser till att uppgifterna raderas efter att raderingsperioden har löpt ut. 

Vad händer med min rapport?

Varje rapport kräver verifiering och är föremål för en första bedömning. Om detta är ett relevant tips för efterlevnad inleds en utredning.