Welser Profile_Produktentwicklung_Planung_Konzeption

Produktutveckling

Vi är din kompetenta partner på vägen in i framtiden

Även mindre ändringar i form och tvärsnitt kan påverka den ekonomiska lönsamheten, vilket betyder, genom att tidigt involvera våra experter (designfasen) kan störst nytta erhållas. Vi är med er från första början av genomförandet av projektet så att funktionaliteten, egenskaperna och designen på bästa sätt anpassas till produktens användning hos er.

Welser Profile Rapid Prototyping

Samarbete

Mervärde:

  • Riskminimering
  • Synergieffekter
  • Tillgång till ny kunskap

Utöver er normala kontaktperson hjälper även gänra våra tekniska specialister till under utvecklingsfasen.