Welser_EDI_Anbindung_Kundenservice_Spezialprofilhersteller

EDI-gränssnitt

Permanent kontakt genom digitala nätverk

Vi satsar på elektronisk dataöverföring för t.ex. leveransplaner, avrop, leveransaviseringar eller fakturor.

Fördelarna för kunden ligger i den snabbare hanteringen och automatiserad (papperslös) integration av dokument och handlingar in i ERP-systemet.

På så sätt minimeras krävande administrativt arbete, samt ett tillförlitligt och felfritt informationsflöde mellan företagen säkerställs.