Welser_Supply_Management_Spezialprofilhersteller

Supply Chain Management

Helhetssyn på logistiken för upphandlings- och försäljningskanaler

Som en pålitlig partner förser vi er inte bara med specialprofiler av hög kvalitet utan även ett komplett lösningspaket. Vår leveranskedja är inriktad på effektiva material- och informationsflöden.

Våra anläggningar ligger i omedelbar närhet till upphandlingsmarknaderna och är utrustade med järnvägsförbindelser och väl utbyggda vägförbindelser. Även logistiken på våra produktionsanläggningar är genomtänkt in i minsta detalj.

Welser Profile - Supply Chain Management - ganzheitliche Logistik für Beschaffungs- und Vertriebswege

Tillförlitlighet

Våra fördelar

 • Moderna högpresterande profilvalsningslinjer, intern finalisering
 • Kundlager
 • Eget logistikcenter i Horn i Schweiz, ett nav för hantering av färdiga profiler och profilsystem
 • Leverans av förmaterial och bortforsling av skrot per järnväg
 • Optimal intern transport av verktyg till produktionslinjerna
 • Lagring av alla kundanpassade verktyg för kommande produktioner
 • Samarbete med utvalda transportföretag för professionell hantering av utlandstransporter

Tillgänglighet med kort varsel via lagerservicemodeller

Vi erbjuder olika servicemodeller beroende på era krav på profilerna. Leveranssäkerhet (förmaterial eller färdigt material) och flexibilitet när det gäller förändringar i kvantiteter eller leveranstider.

Våra lagerhanteringsmodeller för halvfabrikat och färdigt material garanteras genom:

 • Kort leveranstid
 • Transparenta lagernivåer
 • Förenklade processer för våra kunder

Transportsäkra och ändamålsenliga förpackningar

Vi säkerställer att du får våra profiler i samma höga kvalitet som de producerats. Beroende på transportslag och önskad form av skydd väljer vi i samråd med er den optimala förpackningen för er:

 • Sjötransportanpassad transportförpackning
 • Korrosionsskyddsförpackning
 • Förpackning enligt riktlinjer för ISPM15-IPPC
 • Flervägsförpackning
 • Nätbursförpackning
 • Diverse specialförpackningar (t.ex. UV-beständigt krympfolie eller förpackning för långa längder)

Vi erbjuder även bunt- och pallförpackningar med träkantsdelar eller pallkragar, kartongförpackningar med eller utan VCI-plast eller trä- och stållådsförpackningar.