Welser_Agrartechnik_rollgeformte_Stahlprofile

Jordbruksteknik

Tillförlitliga profillösningar för användning inom jordbruket

Welsers profiler är idealiska för de olika användningsförhållandena inom jordbruksteknik. De uppfyller kravet för minskad vikt på komponenter under höga dynamiska belastningar utan att begränsa dess stabilitet.

Welser_Agrartechnik_Sonderprofile_Weinbergpfahl

Funktionalitet

Mervärde:

  • Hög beständighet hos komponenterna och enheterna, t.ex. beträffande rakhet och placering av perforeringarna för långa längder
  • Reducering av vikt och utmärkt slitstyrka genom användning av höghållfasta förmaterial och belastningsoptimerad variation i väggtjocklekar
  • Utmärkt styrka, hållfasthet och måttnoggrannhet tack vare sofistikerade tillverkningsprocesser
  • Ekonomiskt fördelaktigt genom kontinuerlig produktion och integrerade bearbetningssteg, såsom stansning, prägling eller bockning
  • Undvikande av svetsförskjutning tack vare den skräddarsydda formgivningen av de individuella komponenterna

Våra specialprofiler används inom de mest varierande områdena inom växtodling och djurhållning. De hjälper till med jordbearbetning (t.ex. i nyttofordon), skörd (t.ex. som slåttermaskiner) och lagring (t.ex. som siloprofiler) samt efterfrågas till stall- och betesbehov (t.ex. som ramprofiler) såväl som vid produktutvinning (t.ex. i mjölkningsmaskiner). Welsers profiler installeras till och med i växthus! 

Mer information om våra specialprofiler i fordon och förarhytter finns här.