Historia

Ett familjeföretag i elfte generationen

Sedan elva generationer bearbetar familjen Welser stål. Företaget har sitt ursprung från 1664 i ”Haus in der Au“ i Ybbsitz i närheten av Welsers nuvarande teknologiecenter.

Ursprungligen stammar Welser Profile Austria GmbH från en pannsmedja. Allt startade vid slutet av första världskriget då en ny era för företaget startade tackvare bygget av en stansverkstad och omställningen från den traditionella vattenkraften till turbindrift. 1960 startade produktionen av valsade profiler och Welser Profile-koncernens framgång.

En tidsresa genom företagets historia

Första gången ”Haus in der Au“ nämns i ett dokument var år 1290 och idag har huvudkontoret sitt säte där. Sedan 1664 har familjen Welser ägt fastigheten i en oavbruten generationsföljd. Bearbetning av metall i en smedja för stekpannor och sedan i en stansverkstad lade grunden till familjeföretagets långa tradition.

Utvecklingen till ett internationellt industriföretag börjar under den andra halvan av 1900-talet.

1958

Josef Welser har 5 medarbetare.

1960

Man börjar producera valsade profiler. Profilproduktionen uppstod av iden att producera skyddskanter för betonggjutformar. Istället för att stansa, bocka och håla dessa på excenterpressar i sju arbetssteg föddes iden att forma kantskyddsbeslaget på en profilvalsmaskin.

1961

Företaget ombildas till ett öppet handelsbolag (offene Handelsgesellschaft (OHG). KR Waltraud Welser och KR Josef Welser styrelseordförande och ägare till företaget.

1962

Denförsta produktionshallen i Ybbsitz byggs.

1964

300-årsfirande av familjeföretaget Welser.

Förbrukningen av förmaterial ligger fortfarande på lite under 2 000 ton/år. Av det produceras ca 2 milj löpmeter profiler, cirka 2/3 av dessa levereras till utlandet.

1966

Första utbyggnaden av hallarna utförs. Ett eget område för verktygstillverkning och sammanställning skapas. Samtliga för produktionen erforderliga verktyg och anordningar konstrueras och tillverkas därmed i det egna företaget.

1969

Förbrukningen av förmaterial når redan upp till 6 000 ton/år. Totalt produceras redan ca 5,5 millioner löpmeter profiler.

1970

En ny kontorsbyggnad med yta för konstruktionsavdelning byggs. Vid den här tidpunkten producerar företaget redan 1 200 olika profiltvärsnitt. Dataålderna gör entré i företaget. Ekonomiavdelningen, lönekontoret och förmaterialadministrationen är de första stationerna där man använder sig av den elektroniska supporten.

1971

Nyckeln som symboliserat företaget i flera hundra år ersätts med en modern företagslogga. Den symboliserar den kontinuerliga rullformningen, där bandmaterial formas till profiler genom rullvalsar.

1972

I Gresten öppnas ytterligare en av företagets produktionsanläggningar och en produktionshall byggs. Därmed har Gresten som ort åter kommit tillbaka till järnindustrin.

1974

Mängden bearbetat material växer under året till ca 14 000 ton. I bearbetat skick motsvarar det mer än 11 miljoner löpmeter profiler.

1975

Grundande av det första försäljningskontoret i Schweiz. Där efter följer vidare grundande av försäljningskontor och företagets internationalisering inleds:

  • 1978 i Förbundsrepubliken Tyskland
  • 1978 i Sverige
  • 1986 i Nederländerna
  • 1987 i Frankrike
  • 1988 i Italien
  • 1990 i Spanien
  • 1993 i England
  • 1994 i Ungern
  • 2003 i Polen
  • 2005 in Tjeckien

1980

Även expansionen i Österrike fortskrider: I Gresten byggs ytterligare två produktionshallar. Utöver öppna profiler med komplexa tvärsnitt finns under året för första gången även svetsade profilrör med i produktsortimentet.

1985

Genom utbyggnad av ytterligare tre produktionshallar bearbetas nu 41 000 ton förmaterial per år, av vilket det framställs mer än 24 miljoner löpmeter profiler.

För kunderna i Wien och omnejd öppnas ett kontor i Wiens centrum.

1986

Fabriken i Gresten får en järnvägsanslutning. Sedan dess levereras det nödvändiga förmaterialet endast miljövänligt via järnvägen. Därmed försvinner 2 500 lastbilsekipage från vägarna.

1992

I Gresten byggs ytterligare fyra produktionshallar. Produktionsytan (Ybbsitz och Gresten) omfattar numera ca 95.000 m2, där den bebyggda ytan på de två fabrikerna täcker ca 39.000 m2.

1995

På totalt 22 högeffektiva rullformningslinjer producerades nu ungefär 9 500 olika profiltvärsnitt, som i stort sett används i alla branscher. Företaget har redan 670 anställda som årligen bearbetar 140 000 ton stål.

1997

I samband med 25-årsjubileet på fabriken i Gresten tas det första spadtaget för den största utbyggnaden i företagets historia. Med en investeringsvolym på mer än 36 milj. euro byggs fyra nya fabrikshallar. 

Företagsytan på de båda fabrikerna omfattar nu totalt en yta på 153 000 m2, och av dessa är ca 57 000 m2 bebyggd.

1998

På en mycket kort tid ökas under hösten trafikvolymen på Erlauftalbahn tack vare ändring från smalspår till normalspår och tas i drift. Denna investering leder till en total omorganisation av logistiken inom företaget och bekräftar ännu en gång företagets miljöpolitiska orientering.

1999

Vid slutet av 1999 ombildas OHG till ett aktiebolag – 100 % privatägt (Josef och Waltraud Welser). Som styrelseordförande väljs KR Ing. Wolfgang Welser och Ing. Helmut Welser.

I Tyskland övertas två företag, kallvalsande företaget Hoesch Hohenlimburg GmbH i Hagen-Kabel och RP Technik i Wickede med sitt dotterbolag RP PURAL GmbH Riedstadt.

2000

Tyskland: Genom ny produktionsyta på 47 000 m2 erbjuder Welser Profile GmbH i Tyskland numera samma produktionsmöjligheter som Welser Profile AG i Österrike. Investeringen på ca 72 milj. Euro ger mer närhet till produktionen samt tydliga logistiska fördelar för våra kunder från Nord- och Västeuropa.

Schweiz: 25 år Welser AG.

2002

Vid början av året färdigställs en kontorsbyggnad i Gresten på 744 m2.

2003

Den 1:a maj grundas det 10:e försäljningskontoret i Polen.

November: Godkänd förnyelse av certifikatet för processorienterade managementsystemnormen ISO 9001:2000 genom ÖQS.

Medarbetarantalet har stigit till ca 1 500 – av dessa är 910 medarbetare i Österrike, ca 530 i Tyskland och ytterligare ca 60 medarbetare på logistikfilialen i Schweiz samt de andra försäljningskontoren i Europa.

2004

Start av den kontinuerliga processen av en omfattande företagsutveckling mot ”Welser 2014” (350 år Welser utan avbrott i 11:e generationen som familjeföretag med säte i Ybbsitz).

2005

Grundande av försäljningskontoret i Prag.

Inkludering av Welser Beteiligungs GmbH Tyskland och av RP Technik GmbH in i matriscertifieringen.

Byggandet av förtaket till hall 5-7 (1 320 m2) på fabriken i Gresten.

2006

Mellan 11:e och 13:e december 2006 auditeras företaget på fabrikerna i Österrike och Tyskland enligt OHSAS 18001 (Arbets- och hälsoskyddsmanagementsystem) och får ett godkänt certifikat av AUVA.

Försäljningen ökar sin omsättning i de östeuropeiska länderna och Ryssland. 

Logistikcentret i Horn (Schweiz) byggs ut med hall 3 och 4.

2007

I Bönen går startskottet för utbyggnaden. På en total yta av 87 570 m2 byggs nio ytterligare produktionshallar och en kontorsbyggnad. Hela projektet realiseras i två delar.

Av miljöskäl byggs i Gresten ett tak för containrar vid hall 5 på en yta av 580 m2. Utöver detta byggs förtaken vid hall 1-2 (1 360 m2) samt vid hall 12-15 (2 900 m2).

2008

För att förbättra miljötänket integreras ett miljöledningssystem i det befintliga managementsystemet. Under november genomför ”Quality Austria” en certifieringsaudit i Österrike samt Tyskland enligt ISO 14001:2004.

Fabriken i Gresten expanderar genom byggandet av hall 5b med ytterligare 1 790 m2.

2009

Under april tas den nya hallen på RP Technik i drift.

Produktionshallarna 3 och 4 på fabriken i Gresten förlängs (3 140 m2).

Den globala krisen i världsekonomin leder även till minskade omsättningar inom Welser Profile-koncernen. Företaget nyttjar krisen som en chans till förbättringsåtgärder och fortbildningsaktiviteter.

2010

För att säkra familjeföretaget får koncernen den 11:e oktober 2010 en ny struktur: 

Welser Profile AG i Ybbsitz (Österrike) ombildas till Welser Profile Austria GmbH. Welser Profile GmbH i Bönen (Tyskland) noteras som Welser Profile Deutschland GmbH i handelsregistret.

2011

Den 1:a januari 2011 överförs koncernen till "Josef und Waltraud Welser Privatstiftung".

2012

På produktionsanläggningen i Ybbsitz byggs en ny kontorsbyggnad med solcellsanläggning.

På fabriken i Gresten byggs hallarna 7A och 7B ut med en flygel och en kylbyggnaden för att kyla hallarna 1–4 men även en huvudfjärrvärmeanslutningen för uppvärmning av hallarna 1–16 tillkommer. 

På grund av den fortsatta tillväxten byggs produktionsanläggningen i Bönen ut ytterligare: Hallarna 17 och 18 förlängs, en ny hall 19 byggs.

I Istanbul (Turkiet) öppnas ett försäljningskontor.

2013

Från och med september avvecklas kunduppdrag via det nygrundade försäljningsbolaget ”Welser Profile GmbH“. 

I Ryssland (Moskva) öppnas ett försäljningskontor.

Med stolta 20 000 olika profiltvärsnitt är detta ett mätbart bevis för företagets prestationsförmåga.

2014

Jubileet ”350 år Welser” är anledningen till en stor fest för medarbetarna, affärspartner och följeslagare.

Fabriken i Gresten växer – hallarna 5–7 byggs ut med 3 807 m2.

2015

En viktig milstolpe för att etablera oss som ledande kvalitetsproducent är införandet av Automotiv-standard enligt ISO/TS 16949.

Welser AG i Schweiz firar ihop med mångåriga kunder sitt 40-årsjubileum.

2016

Den nybyggda logistikhallen utanför fabriksområdet skapar lagerplats i Gresten och trafiken på fabriksområdet reduceras betydligt. ”Just in time”-leveranser kan nu genomföras utan problem.

2017

Grundandet av vårt försäljningskontor i Chicago i januari 2017 är det första viktiga steget för en expansion av Welser Profile-koncernen i Amerika.

2018

Welser Profile tar sitt andra steg mot Amerika och köper den amerikanska specialprofiltillverkaren Superior Roll Forming.

Målet är en optimal försörjningssäkerheten på den amerikanska kontinenten samt en höjning av servicekvaliteten.

2019

Welser Profile öppnar ett modernt utbildningscenter på produktionsanläggningen i Gresten och ger därmed ännu fler unga möjligheten till en utbildning inom området metall. 

För den fortlöpande förbättringen av vår medarbetarnöjdhet får vi den 17:e september av EUCUSA Consulting utmärkelsen ”Award für exzellente Mitarbeiterorientierung“ (utmärkelsen för utmärkt medarbetarorientering).

2020

På taket till Welser AG i Horn byggs en av de största solcellsanläggningarna i östra Schweiz på en yta på 7 000 m2.

I Gresten byggs en ny anläggningsteknikhall inkl. kontor och höglager.

2022

Det 5:e produktionsverket, till lika det andra produktionsverket i USA öppnas med pompa och ståt. Det består av en produktionsyta på mer än 100.000 m2 och kommer att producera profiler till framför allt solenergiindustrin, lagerteknikindustrin samt hyttproducenter.