21.04.2023

Inkludering och mångfald på Welser Profile

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår företagskultur tillsammans med våra medarbetare. I år fokuserar vi på inkludering och mångfald. Vi började med ett arrangemang där vi fick ett spännande föredrag på temat ”Kvinnor inom teknik”.

Mångfald och lika förutsättningar

Vi är övertygade om att engagerade människor i hög grad bidrar till framgångarna för vår verksamhet, inte minst i detta tidevarv med digitalisering, globalisering, snabba förändringar och osäkerhet i planeringen. För några år sedan sjösatte vi därför projektet ”Engagerade människor skapar möjligheter i generationer”, och det är utgångspunkten för vårt samarbete och vårt beslutsfattande.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår företagskultur och leda verksamheten till framtida framgångar. Därtill hör att skapa en miljö där alla känner sig värdesatta och integrerade och att den egna potentialen får utvecklas.

 

I år ligger vårt fokus på ”Inkludering och mångfald”, eftersom en varierande och inkluderande företagskultur leder till nya perspektiv och idéer, och eftersom alla kan vara delaktiga kommer vi att kunna fatta bättre beslut. Dessutom tar vi ett socialt ansvar eftersom vi kan hjälpa till att förebygga diskiminering och fördomar i samhället.

 

Vi måste ändra vår inställning för att vi ska få hållbara resultat. Vi skapade medvetenhet kring detta ämne genom att ordna ett kvällsarrangemang med chefer och ledning i mars, och presentationen ”Kvinnor inom teknik” av Gertrude Schatzdorfer-Wölfel var extra minnesvärd.

 

Denna mångfaldstanke ska leda oss till framtida framgångar!