21.04.2023

Diversity & Inclusion @ Welser Profile

Wspólnie z naszymi pracownikami nieustannie pracujemy nad dalszym rozwojem naszej kultury korporacyjnej. W tym roku skupiamy się na haśle „Diversity & Inclusion”. Na początek zorganizowaliśmy wydarzenie z wyjątkowo ciekawym wykładem na temat „Kobiety w technologii”.

Różnorodność i równe szanse

Jesteśmy przekonani, że entuzjastyczni ludzie w znacznym stopniu przyczyniają się do sukcesu naszej firmy, zwłaszcza w czasach cyfryzacji, globalizacji, szybko zmieniających się warunków ramowych i niepewności planowania. Dlatego kilka lat temu powstał nasz cel „Entuzjastyczni ludzie kształtują możliwości dla pokoleń”, który przyświeca naszej współpracy i naszym decyzjom.

Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej kultury korporacyjnej i prowadzimy organizację ku pomyślnej przyszłości. Obejmuje to również tworzenie środowiska, w którym każdy czuje się doceniony, jest uwzględniony i może w najlepszy możliwy sposób rozwijać swój potencjał.

 

W tym roku skupiamy się na „Różnorodności i integracji”, ponieważ zróżnicowana i integrująca kultura korporacyjna oznacza, że możemy tworzyć różne perspektywy i pomysły, dzięki czemu każdy może wnieść swój wkład i wspólnie podejmować lepsze decyzje. Ponadto bierzemy na siebie odpowiedzialność społeczną, ponieważ dzięki temu możemy zmniejszyć dyskryminację i uprzedzenia w społeczeństwie.

 

Aby uzyskać trwałe rezultaty, konieczna jest zmiana naszego nastawienia i sposobu myślenia. Na początek i w celu podniesienia świadomości zorganizowaliśmy w marcu wieczorną imprezę z udziałem kadry kierowniczej i zarządu, podczas której szczególnie zapadło nam w pamięć inspirujące przemówienie Gertrude Schatzdorfer-Wölfel na temat „Kobiet w technologii”.

 

Ten „profilFALT” powinien poprowadzić nas w przyszłość pełną sukcesów!