21.04.2023

Diversiteit en inclusie bij Welser Profile

Samen met onze medewerkers werken wij continu aan de verdere ontwikkeling van onze bedrijfscultuur. Dit jaar leggen wij de nadruk op “Diversiteit en inclusie”. Als opstapje organiseren wij een evenement met een bijzonder interessante voordracht over het onderwerp “Vrouwen in de techniek”.

Verscheidenheid en gelijke kansen

Wij zijn ervan overtuigd dat enthousiaste mensen een wezenlijke bijdrage leveren aan ons ondernemingssucces, vooral in tijden van digitalisering, globalisering en snel veranderend randvoorwaarden en planningsonzekerheid. Daarom werd enkele jaren geleden ons doel “Enthousiaste mensen creëren kansen voor generaties” in het leven geroepen, waarop onze samenwerking en onze beslissingen zijn gebaseerd.

Wij werken er continu aan om onze bedrijfscultuur verder te ontwikkelen en de organisatie naar een succesvolle toekomst te leiden. Daarvoor is het ook nodig om een omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd voelt, bij zaken wordt betrokken en daarmee ook de eigen potenties zo goed mogelijk kan ontplooien.

 

Dit jaar leggen we daarom de nadruk op “diversiteit en inclusie”, omdat een veelzijdige en inclusieve bedrijfscultuur er toe leidt dat we een veelvoud aan gezichtspunten en ideeën genereren, zodat iedereen input kan geven en we gezamenlijk betere beslissingen nemen. Daarnaast nemen we daarmee ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat met deze focus discriminatie en vooroordelen in de maatschappij verminderd kunnen worden.

 

Voor blijvende resultaten is een verandering nodig in onze houding en onze mindset. Als kick-off en om het bewustzijn te vormen, hebben we in maart een avondevenement georganiseerd met leidinggevenden en de bedrijfsleiding, waar met name de inspirerende Keynote van Gertrude Schatzdorfer-Wölfel over “Vrouwen in de techniek" indruk maakte.

 

Deze “diversiteit aan profielen” moet ons naar een succesvolle toekomst leiden!