Tarihçe

On birinci neslini yaşayan bir aile şirketi

Welser ailesi on bir nesildir çelik işliyor. Şirketin kökleri 1664 yılına Ybbsitz'de bulunan „Haus in der Au“ binasına dayanıyor, burası günümüz Welser teknoloji merkezine çok uzak değildir.

Welser Profile Austria GmbH şirketi o zaman tava imalatıyla başladı. Birinci Dünya Savaşının sonunda bir zımbalama tesisi kurulması fikri ortaya çıktı ve geleneksel su değirmeni gücünden türbin tahrikine geçiş şirket için yeni bir dönem demekti. 1960 yılından itibaren rollform ile şekil verilmiş profillerin imalatına başlandı. Böylece, Welser Profile şirketler grubunun başarılı macerası başlamıştı.

Şirketin geçmişine zaman yolculuğu

Ana fabrikanın günümüzdeki merkezi olan „Haus in der Au“, 1290 yılında ilk defa belgelerde anılıyor. 1664 yılından beri bu bina kesintisiz olarak Welser ailesinin mülkiyetinde bulunuyor. Bir tava imalathanesinde metalin işlenmesi ve sonraları bir zımba işletmesi bu aile şirketinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor.

Uluslararası endüstriyel bir işletme yönünde gelişme ise 20. yüzyılın ikinci yarısında başlıyor.

1958

Josef Welser'de 5 kişi çalışıyor.

1960

Rollform ile şekil verilen profillerin imalatına başlanıyor. Profil üretim fikri, beton kalıbı levhaları için koruyucu kenarlar yapma ihtiyacından ortaya çıktı. Bu kenarları yedi çalışma adımında eksantrik presler üzerinde zımbalamak, bükmek ve delmek yerine, kenar koruyucu sacları rollform makinelerinde şekil verme fikri doğdu.

1961

Şirket açık şahıs şirketine (OHG) dönüştürülüyor. KR Waltraud Welser ve KR Josef Welser şirketin yönetici ortaklarıdır.

1962

Ybbsitz'de ilk üretim tesisinin kurulması.

1964

Welser aile şirketinin 300 yıllık jübile kutlaması.

Ön malzeme tüketimi halen yıllık 2.000 tonun altında. Bu malzemeden yaklaşık 2 milyon metre profil yapılıyor, imalatın 2/3'ü yurtdışına gidiyor.

1966

Fabrika içinde ilk genişletmeler yapılıyor. Kalıp ve tertibat imalatı için özel bir bölge kuruluyor. Üretim için gereken tüm kalıplar ve tertibatlar artık şirket bünyesinde tasarlanıyor ve üretiliyor.

1969

Ön malzeme tüketimi yıllık 6.000 tona ulaşıyor. Bununla imal edilen profillerin boyu yaklaşık 5,5 milyon metre düzeyindedir.

1970

Tasarım odalarını barındıran yeni bir ofis binası inşa ediliyor. O an itibariyle şirket zaten 1200 farklı profil kesiti imal ediyor. Şirkette EDV dönemi başladı. Elektronik sistemlerin kullanıldığı ilk istasyonlar muhasebe-finans, ücret hesabı ve malzeme yönetimidir.

1971

Yüz yıllık firma işaretinin yerine (bir anahtar) modern bir firma logosu konuluyor. Logo, bant malzemesinin silindirlerden geçerek profil şeklini aldığı kesintisiz rollform ile şekil vermeyi simgeliyor.

1972

Gresten'de şirketin başka bir merkezi daha kuruluyor ve bir üretim tesisi daha inşa ediliyor. Böylece eski zamanlarda demir pazarı olan Gresten, demir endüstrisine tekrar dönmüş oluyor.

1974

İşlenen malzemenin miktarı bu sene yaklaşık 14.000 tona çıkıyor. Bu da işlenmiş halde 11 milyon metre profil demektir.

1975

İsviçre'de ilk satış ofisinin kurulması. Sonrasında aşağıdaki satış ofisleri kuruluyor ve şirketin uluslararası düzeye taşınmasının temeli atılıyor:

  • 1978 Federal Almanya Cumhuriyeti’nde
  • 1978 İsveç'te
  • 1986 Hollanda'da
  • 1987 Fransa'da
  • 1988 İtalya'da
  • 1990 İspanya'da 
  • 1993 İngiltere'de
  • 1994 Macaristan'da
  • 2003 Polonya'da
  • 2005 Çek Cumhuriyeti’nde

1980

Avusturya'daki büyüme de hızlanıyor: Gresten'de iki üretim sahası daha oluşuyor. Karmaşık kesitlere sahip açık profillerin yanında bu sene ilk defa kaynaklı profil boruları ürün programına alınıyor.

1985

Üç üretim sahasının daha inşa edilmesiyle yıllık 41.000 ton malzeme işleniyor, bundan da 24 milyon metreden fazla profil imal ediliyor.

1986

Gresten fabrikasına bir demiryolu bağlantısı ekleniyor. O tarihten beri gerekli hammaddeler çevreyle dost demiryoluyla tedarik ediliyor. Böylece karayollarında 2500 TIR daha az seyrediyor.

1992

Gresten'de dört üretim sahası daha kuruluyor. Fabrikaların sahası (Ybbsitz ve Gresten) artık toplamda yaklaşık 95.000 m2 alan kaplıyor, her iki fabrikanın kapalı mekanı ise yaklaşık 39.000 m2 düzeyindedir.

1995

Toplamda 22 adet yüksek performanslı profil hattında bu zamana kadar yaklaşık 9.500 farklı profil kesiti imal edildi; bu kesitler neredeyse her sektörde kullanılıyor. Şirket artık yılda 140.000 ton çeliği işleyen 670 kişiye istihdam sağlıyor.

1997

Gresten fabrikasının 25 yıllık jübile kutlamasıyla birlikte şirket geçmişinin en büyük atılımı için start veriliyor. 36 milyon EURO değerinde bir yatırım hacmiyle dört yeni üretim sahası oluşuyor. 

Her iki fabrikanın kapladığı saha artık 153.000 m2, bunun yaklaşık 57.000 m2'si kapalı mekandır.

1998

Son derece kısa bir inşaat süresinden sonra sonbaharda Erlauftal demiryolu hattının (dar şeritten normal şeride geçiş) performansı artırılıyor ve işletime alınıyor. Bu yatırım, şirket içinde lojistik bölümünün komple baştan organize olmasını gerektiriyor ve ayrıca şirketin çevreye olan saygısını yansıtıyor.

1999

1999 yılının sonunda OHG şirketinden %100 özel mülkiyette olan bir limitet şirket oluyor (Josef ve Waltraud Welser). Yönetimde ise KR Müh. Wolfgang Welser ve Müh. Helmut Welser oturuyor.

Almanya'da Hagen-Kabel'de bulunan Hoesch Hohenlimburg GmbH adlı soğuk çekim profil fabrikası ve Wickede'de bulunan RP Technik şirketi ve bunun RP PURAL GmbH Riedstadt kardeş şirketi devralınıyor.

2000

Almanya: Yeni elde edilen 47.000 m2'lik fabrika sahasıyla Welser Profile GmbH firması Almanya'da artık, Avusturya'daki Welser Profile AG firmasının aynı üretim imkanlarını sunuyor. 72 milyon EURO hacminde olan yatırımlar Kuzey ve Batı Avrupa bölgesindeki müşterilere yakın olmayı ve lojistik bakımdan ciddi avantajlar sağladı.

İsviçre: 25 sene Welser AG.

2002

Yılın başında Gresten'de 744 m2 alana sahip bir bina tamamlandı.

2003

1 Mayıs tarihinde 10. satış ofisi Polonya'da kuruldu.

Kasım: Proses odaklı yönetim sistemi standardı olan ISO 9001:2000 sertifikası ÖQS tarafından başarıyla yenilendi.

Toplam çalışan sayısı yaklaşık 1500 oldu - bu çalışanların yaklaşık 910'u Avusturya'da, yaklaşık 530'u Almanya'da ve yaklaşık 60'ı İsviçre'deki lojistik merkezinde ve Avrupa'daki diğer dokuz temsilcilikte çalışıyor.

2004

„Welser 2014“ istikametinde şirketin tamamında kesintisiz bir geliştirme prosesinin başlatılması (350 sene Welser, Ybbsitz merkezinde kesintisiz 11 nesildir devam eden aile şirketi).

2005

Prag'da satış ofisi kurulması.

Matris sertifikasyonu bünyesine Welser Beteiligungs GmbH Almanya'nın ve RP Technik GmbH firmasının alınması.

Gresten fabrikasında 5-7 salonunda çatı kurulması (1.320 m2).

2006

2006 senesi 11 - 13 Aralık tarihleri arasında şirketimiz Avusturya ve Almanya merkezlerinde OHSAS 18001 denetiminden geçiyor (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ve AUVA sertifikasını başarıyla alıyor.

Satış departmanı Doğa Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da faaliyetlerini artırıyor. 

Horn'da (İsviçre) bulunan lojistik merkezine 3 ve 4 nolu salonlar ekleniyor.

2007

Bönen'de, genişletmenin startı veriliyor. Toplamda 87.570 m2 alan üzerinde dokuz yeni ilave üretim salonu ve bir ofis ve sosyal alan binası kurulacak. Projeni tamamı iki inşaat aşamasında yapılacak.

Çevre koruma nedenlerinden dolayı Gresten'de 5 nolu salonda 580 m2 genişliğindeki konteynır çatısı yapılıyor. Bunun dışında 1-2 nolu salonlarda (1.360 m2) 12-15 nolu salonlarda (2.900 m2) çatılar kuruluyor.

2008

Ekolojik dengeyi daha da iyileştirmek için var olan yönetim sistemine bir çevre yönetimi sistemi entegre ediliyor. Kasım ayında Avusturya'da ve Almanya'da „Quality Austria“ tarafından ISO 14001:2004 sertifikasyon denetimi yapılıyor.

Gresten fabrikası, 5b nolu salonun inşasıyla 1.790 m2 daha genişletiliyor.

2009

Nisan ayında RP Technik'in yeni üretim salonu faaliyete geçiyor.

Gresten fabrikasının 3 ve 4 nolu üretim salonları uzatılıyor (3.140 m2).

Küresel ekonomik kriz Welser Profile Şirketler Grubunda da satışların düşmesine neden oluyor. Şirket, krizi fırsat olarak kullanıyor ve iyileştirme tedbirleri ve eğitim geliştirme aktiviteleri düzenliyor.

2010

Aile şirketinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için şirket grubunun yapısı 11 Ekim 2010 tarihinden yeniden değiştiriliyor: 

Ybbsitz'de (Avusturya) bulunan Welser Profile AG, Welser Profile Austria GmbH şirketine dönüştürülüyor. Bönen'de (Almanya) bulunan Welser Profile GmbH, ticaret siciline Welser Profile Deutschland GmbH olarak tescil ediliyor.

2011

1 Ocak 2011 tarihinde şirketler grubuna "Josef ve Waltraud Welser Özel Vakfı" dahil ediliyor.

2012

Ybbsitz merkezinde fotovoltaik sistem barındıran bir yeni bir ofis ve sosyal alan binası kuruluyor.

Gresten fabrikasında sosyal alana sahip 7A ve 7B nolu salonlar yapılıyor, 1–4 nolu salonların soğutulması için soğutma binası kuruluyor ve 1–16 nolu salonların ısınması için ana ısıtma santrali inşa ediliyor. 

Sürekli büyüme nedeniyle Bönen üretim tesisi genişletiliyor: 17 ve 18 nolu salonlar uzatılıyor, 19 nolu salon yeni kuruluyor.

Türkiye'de (İstanbul) bir satış ofisi kuruluyor.

2013

Eylül ayından itibaren siparişler yeni kurulan „Welser Profile GmbH“ şirketi üzerinden yürüyor. 

Rusya'da (Moskova) bir satış ofisi kuruluyor.

Bu zamana kadar olan 20.000 farklı profil kesitin varlığı, şirketin gücünü gösteren önemli bir kanıttır.

2014

„350 Sene Welser“ jübilesi bünyesinde çalışanlarla, iş ortaklarıyla ve yoldaşlarla büyük bir kutlama yapılıyor.

Gresten fabrikası büyütülüyor – 5–7 nolu salonlar 3.807 m2 genişletiliyor.

2015

Kalite alanında öncü olmanın önemli bir kilometre taşı da ISO/TS 16949 standardına uygun otomotiv standardının hayata geçirilmesidir.

İsviçre'deki Welser AG, sadık müşterileriyle birlikte 40 yıllık jübilesini kutluyor.

2016

Fabrika sahasının dışında bir lojistik binasının kurulmasıyla Gresten'de depo alanı yaratılıyor ve fabrika içindeki trafik ciddi şekilde azalıyor. Just-in-Time teslimatlar böylece daha rahat halledilebiliyor.

2017

Ocak 2017 tarihinde Chicago'daki satış ofisinin kurulması, Welser Profile Şirketler Grubu’nun Amerika'ya açılması noktasında ilk önemli adımdır.

2018

Welser Profile, Amerika yolunda 2. adımı atıyor ve Amerikalı özel profil üreticisi Superior Roll Forming'i satın alıyor.

Hedef, Amerika kıtasında optimum tedarik emniyetini sağlamak ve servis kalitesini artırmak.

2019

Welser Profile, Gresten fabrikasında modern bir mesleki eğitim merkezi açıyor ve böylece daha fazla gence metal işleme alanında kariyer yapma fırsatı veriyor. 

Personelimin memnuniyetini iyileştirme noktasındaki kesintisiz çabalarımız için 17 Eylül tarihinde EUCUSA Consulting tarafından „Mükemmel Personel Oryantasyonu Award“ ödülüne layık görülüyoruz.

2020

Horn'daki Welser AG firmasının çatısında 7.000 malanla Doğu İsviçre'nın en büyük fotovoltaik sistemlerin birisi oluşuyor.

Gresten fabrikasında ofis ve yüksek raflı depo dahil olmak üzere yeni bir sistem teknolojileri holü kuruluyor.

2022

5. üretim tesisi - ABD'de 2. - resmi olarak açıldı. Yaklaşık 100.000 m2'lik bir faaliyet alanına sahip olup, ağırlıklı olarak güneş enerjisi endüstrisi, raf ve depolama teknolojisi ve sürücü güvenlik kabinleri için profiller üretecektir.