Historia

Rodzinna firma w jedenastej generacji

Rodzina Welser trudni się obróbką stali od jedenastu generacji. Korzenie firmy sięgają 1664 roku oraz wiążą się z położonym w Ybbsitzer „Domem w Au”, znajdującym się niedaleko centrum technologicznego Welser.

Historia Welser Profile Austria GmbH zaczęła się od kuźni produkującej rondle. Pod koniec Pierwszej Wojny Światowej została wybudowana tłocznia, a zastąpienie tradycyjnego napędu wodnego napędem turbinowym wyznaczało nową erę w działalności firmy. Od 1960 roku firma zajmuje się produkcją kształtowanych rolkowo profili. Tym samym zostały wytoczone kierunki działania dla sukcesu koncernu Welser Profile.

Podróż w czasie przez historię firmy

W 1290 roku w dokumentach pojawia się wzmianka o „Domu w Au”, dzisiejszej siedzibie podstawowego zakładu. Od 1664 roku ten obiekt znajduje się w nieprzerwanym posiadaniu rodziny Welser. Długa tradycja rodzinnej firmy opiera się na obróbce metali w kuźni produkującej rondle oraz na późniejszej tłoczni.

Firma staje się międzynarodowym graczem w obróbce przemysłowej w drugiej połowie XX wieku.

1958

U Josefa Welsera pracuje 5 pracowników.

1960

Rozpoczyna się produkcja kształtowanych rolkowo profili. Bezpośrednim impulsem dla rozpoczęcia produkcji profili jest konieczność produkcji krawędzi ochronnych do płyt przeznaczonych do szalowania betonu. Zamiast ich tłoczenia, gięcia i perforowania na prasach mimośrodowych w siedmiu krokach roboczych pojawia się pomysł formowania osłon krawędziowych w profilarkach.

1961

Firma zmienia status prawny i staje się otwartą spółką handlową (OHG). Wspólnikami zarządzającymi są KR Waltraud Welser i KR Josef Welser.

1962

Wybudowanie pierwszej hali produkcyjnej w Ybbsitz.

1964

300-letni jubileusz z okazji istnienia rodzinnej firmy Welser.

Zużycie materiału bazowego wynosi jeszcze niecałe 2000 ton na rok. Z tego materiału produkowane jest ok. 2 miliony metrów bieżących profili, około 2/3 produkcji trafia za granicę.

1966

Pierwsze rozbudowy hal. Utworzona zostaje osobna sekcja dla produkcji narzędzi i oprzyrządowania. Wszystkie narzędzia i oprzyrządowania potrzebne do produkcji produkowane są od teraz konstruowane są i produkowane we własnym zakładzie.

1969

Poziom zużycia materiału bazowego osiąga już wartość 6000 t/rok. Długość wyprodukowanych z niego profili wynosi ok. 5,5 milionów metrów bieżących.

1970

Powstaje nowy biurowiec z pomieszczeniami konstrukcyjnymi. W tym momencie firma produkuje już 1200 różnych przekrojów profili. Firma wchodzi w erę cyfrową. Księgowość finansowa, naliczanie wynagrodzeń i administracja materiałowa są pierwszymi stacjami, gdzie korzysta się z elektronicznego wsparcia.

1971

Zamiast liczącego 100 lat znaku firmowego (klucz) pojawia się nowoczesne logo. Klucz symbolizuje stałe kształtowanie rolkowe, przy którym arkusz blachy przerabiany jest przy pomocy rolek na profile.

1972

W Gresten powstaje nowa siedziba firmy oraz hala produkcyjna. Tym samym stare centrum obróbki żelaza Gresten ponownie pojawia się na rynku przemysłu żelaznego.

1974

Ilość przerobionego materiału wzrasta w tym roku do ok. 14 000 ton. Po przetworzeniu odpowiada to ponad 11 milionom metrów bieżących profili.

1975

Utworzenie pierwszego oddziału dystrybucyjnego w Szwajcarii. Otwieranie są kolejne oddziały dystrybucyjne i tym samym rozpoczyna się międzynarodowa aktywność firmy:

  • 1978 w Niemczech
  • 1978 w Szwecji
  • 1986 w Holandii
  • 1987 we Francji
  • 1988 we Włoszech
  • 1990 w Hiszpanii 
  • 1993 w Anglii
  • 1994 na Węgrzech
  • 2003 w Polsce
  • 2005 w Czechach

1980

Następuje rozwój również w Austrii: W Gresten powstają dwie kolejne hale produkcyjne. Oprócz otwartych profili ze skomplikowanymi przekrojami w tym roku po raz pierwszy w programie produkcyjnym pojawiły się także spawane profile rurowe.

1985

Wybudowanie trzech następnych hal produkcyjnych pozwala na obróbkę 41 000 t materiału rocznie, z którego produkuje się ponad 24 miliony metrów bieżących profili.

W celu lepszej obsługi klientów w obrębie metropolii wiedeńskiej w centrum Wiednia otwierane jest biuro.

1986

Zakład Gresten otrzymuje połączenie kolejowe. Od tego momentu niezbędny do produkcji materiał dostarczany jest w sposób przyjazny dla środowiska wyłącznie koleją. Dzięki temu na drogach przemieszcza się o 2500 zestawów drogowych mniej.

1992

W Gresten budowane są cztery kolejne hale produkcyjne. Powierzchnia zakładowa (Ybbsitz i Gresten) wynosi teraz łącznie ok. 95 000 m2, przy czym zabudowana powierzchnia dla obu zakładów wynosi ok. 39 000 m2.

1995

Na łącznie 22 wysokowydajnych liniach profilujących wyprodukowano dotychczas prawie 9500 różnych przekrojów profili, które znajdują zastosowanie praktycznie w każdej ważnej gospodarczo branży. W firmie zatrudnionych jest obecnie 670 pracowników, którzy przetwarzają rocznie 140 000 ton stali.

1997

Z okazji 25-letniego jubileuszu istnienia w zakładzie Gresten zostaje wbity szpadel pod największą rozbudowę zakładu w dotychczasowej historii firmy. Powstają cztery nowe hale zakładowe o łącznej wartości inwestycyjnej wynoszącej ponad 36 milionów euro. 

Całkowita powierzchnia obu zakładów wynosi teraz 153 000 m2, przy czym 57 000 m2 z tej powierzchni jest zabudowane.

1998

Po bardzo krótkim czasie budowy jesienią zostaje zwiększona przepustowość szlaku kolejowego Erlauftal (zmiana z wąskiego rozstawu szyn na normalny rozstaw) i następuje jego uruchomienie. Ta inwestycja reorganizuje wszystkie działania logistyczne w obrębie zakładów i jest dowodem na nową przyjazną dla środowiska politykę działalności firmy.

1999

Pod koniec 1999 r. ze spółki otwartej (OHG) powstaje spółka akcyjna (AG), która w 100% pozostaje w rękach właścicieli (Josef i Waltraud Welser). Na prezesów zarządu zostali powołani KR inż. Wolfgang Welser i inż. Helmut Welser.

W Niemczech następuje przejęcie dwóch zakładów: zakładu produkującego profile na zimno spółki Hoesch Hohenlimburg GmbH w Hagen-Kabel oraz RP Technik w Wickede z jej spółką-córką RP PURAL GmbH Riedstadt.

2000

Niemcy: Nowo pozyskana powierzchnia rzędu 47 000 m2 umożliwia spółce Welser Profile GmbH w Niemczech uzyskanie identycznego potencjału produkcyjnego, jak w przypadku spółki Welser Profile AG w Austrii. Inwestycja w wysokości ok. 72 milionów euro pozwoliła na zbliżenie się do miejsca produkcji oraz zaoferowała naszym klientom z Europy Północnej i Zachodniej logistyczne korzyści.

Szwajcaria: 25 lat Welser AG

2002

Na początku roku zostaje ukończony biurowiec w Gresten o powierzchni 744 m2.

2003

1 maja powstaje w Polsce 10. oddział dystrybucyjny.

Listopad: Pomyślne odświeżenie certyfikatu zgodnie ze zorientowaną na procesy normą dla systemów zarządzających ISO 9001:2000 przez ÖQS.

Liczba zatrudnionych rośnie do ok. 1500: ok. 910 pracowników w Austrii, ok. 530 w Niemczech i ok. 60 dalszych pracowników w centrum logistycznym w Szwajcarii oraz w innych dziewięciu oddziałach dystrybucyjnych na terenie całej Europy.

2004

Rozpoczęcie stałego procesu szerokiego rozwoju firmy w kierunku „Welser 2014” (350 lata istnienia marki Welser, bez przerwy w 11 generacjach firmy rodzinnej w Ybbsitz).

2005

Otwarcie oddziału dystrybucyjnego w Pradze.

Przyjęcie spółek Welser Beteiligungs GmbH Deutschland i RP Technik GmbH do strefy certyfikacji macierzowej.

Wybudowanie zadaszenia hali 5–7 (1320 m2) w zakładzie Gresten.

2006

W dniach od 11 do 13 grudnia 2006 r. w siedzibach w Austrii i Niemczech przeprowadzany jest audyt zgodny z OHSAS 18001 (system zarządzania BHP) i zakłady są pomyślnie certyfikowane przez AUVA.

Dział sprzedaży wzmacnia swoją aktywność w krajach Europy Wschodniej i w Rosji. 

Centrum logistyczne w Horn (Szwajcaria) jest rozbudowywane o halę 3 i 4.

2007

W Bönen rozpoczyna się rozbudowa. Na całkowitej powierzchni 87 570 m2 ma zostać wybudowanych dziewięć dodatkowych hal produkcyjnych oraz budynek biurowo-socjalny. Cały projekt realizowany jest w dwóch etapach.

Ze względów na ochronę środowiska w Gresten powstaje zadaszenie dla kontenerów przy hali 5 o powierzchni 580 m2. Powstają dalsze zadaszenia przy hali 1–2 (1360 m2) oraz przy hali 12–15 (2900 m2).

2008

W celu poprawy bilansu ekologicznego do istniejącego systemu zarządzania zostaje włączony system zarządzania ochroną środowiska. W listopadzie przeprowadzany jest przez „Quality Austria” audyt certyfikujący w Austrii oraz w Niemczech zgodnie z ISO 14001:2004.

Zakład w Gresten dzięki budowie hali 5b zostaje powiększony o dodatkowe 1790 m2.

2009

W kwietniu następuje uruchomienie nowej hali w spółce RP Technik.

Następuje przedłużenie hal produkcyjnych 3 i 4 w zakładzie w Gresten (3140 m2).

Światowy kryzys gospodarczy prowadzi również w przypadku koncernu Welser Profile do spadku obrotów. Koncern wykorzystuje kryzys jako szansę dla działań usprawniających oraz aktywności związanych z dalszym zdobywaniem wiedzy.

2010

Aby zapewnić zrównoważony rozwój rodzinnej firmy, 11 października 2010 roku zmienia się struktura koncernu. 

Spółka Welser Profile AG w Ybbsitz (Austria) zostaje przekształcona w spółkę Welser Profile Austria GmbH. Spółka Welser Profile GmbH w Bönen (Niemcy) zostaje wpisana do rejestru handlowego jako Welser Profile Deutschland GmbH.

2011

W dniu 1 stycznia 2011 roku koncern zostaje włączony do fundacji „Josef und Waltraud Welser Privatstiftung”.

2012

W siedzibie Ybbsitz zostaje wybudowany nowy budynek biurowo-socjalny z instalacją fotowoltaiczną.

W zakładzie w Gresten zostają wybudowane hale 7A i 7B z traktem socjalnym, zostaje wybudowany budynek-chłodnia do chłodzenia hal 1–4 oraz zostaje wykonane główne przyłącze dla przesyłu ciepła na odległość dla ogrzewania hal 1–16. 

Z uwagi na stały rozwój następuje dalsza rozbudowa zakładu produkcyjnego w Bönen. Następuje przedłużenie hal 17 i 18, hala 19 zostaje wybudowana od nowa.

W Turcji (Stambuł) jest otwierany oddział dystrybucyjny.

2013

Od września zamówienia od klientów realizowane są przez nowo utworzoną spółkę dystrybucyjną „Welser Profile GmbH”. 

W Rosji (Moskwa) następuje otwarcie biura sprzedaży.

Różnorodność dotychczas produkowanych 20 000 różnych przekrojów profili stanowi mierzalny dowód na wydajność koncernu.

2014

Jubileusz „350 lat Welser” jest okazją do hucznego świętowania razem w pracownikami, partnerami biznesowymi oraz współpracującymi z nami ludźmi.

Zakład w Gresten zostaje powiększony – hale 5–7 zostają powiększone o 3807 m2.

2015

Ważnym kamieniem milowym dla utrzymania czołowej pozycji w zakresie jakości jest wprowadzenie standardów przemysłu samochodowego zgodnych z ISO/TS 16949.

Spółka Welser AG w Szwajcarii świętuje w obecności wieloletnich klientów swój 40-letni jubileusz istnienia.

2016

Dzięki wybudowaniu hali logistycznej poza terenem zakładu powstaje miejsce magazynowe, co wyraźnie zmniejsza natężenie ruchu na terenie samego zakładu. To pozwala na wygodne realizowanie dostaw just in time.

2017

Otwarcie naszego oddziału dystrybucyjnego w Chicago w styczniu 2017 roku jest pierwszym ważnym krokiem dla ekspansji koncernu Welser Profile na Amerykę.

2018

Welser Profile stawia drugi krok w kierunku Ameryki i kupuje amerykańskiego producenta specjalnych profili, firmę Superior Roll Forming.

Celem jest optymalne bezpieczeństwo zaopatrzenia na kontynencie amerykańskim oraz poprawa jakości obsługi.

2019

Firma Welser Profile otwiera w Gresten nowoczesne centrum szkoleniowe i oferuje tym samym jeszcze większej liczbie młodzieży możliwość nauki i praktyk w branży metalowej. 

Za stałe poprawianie zadowolenia wśród pracowników zostajemy wyróżnieni 17 września przez EUCUSA Consulting nagrodą za doskonałe zorientowanie na pracowników.

2020

Na dachu Welser AG w Horn powstaje jedna z największych instalacji fotowoltaicznych we wschodniej Szwajcarii o powierzchni 7000 m2.

W zakładzie w Gresten powstaje nowa hala techniczna z biurami i magazynem wysokiego składowania.

2022

Uroczyste otwarcie 5. zakładu produkcyjnego (2. w USA). Powierzchnia łączna to 101.000 m2; zakład produkuje profile dla branży solarnej, magazynowej i do kabin pojazdów.