Strängpressad aluminium eller rullformad stål

Aluminium eller stål?

Rullformade tunnväggiga specialprofiler i höghållfast stål har flera fördelar jämfört med aluminium profiler genom att man kan designa, och i rullformningsprocessen integrera, mer funktionalitet.

Har ert krav på hållfasthet ökat på er aluminiumprofil? Då måste ni kompensera detta genom tjockare material! Här är rullformade stålprofiler ett utomordentligt alternativ. Stålprofiler kan rullformas i höghållfasta material i tunna tjocklekar som utjämnar viktnackdelen.  

Tack vare rullformningsprocessen, kan fördelarna med höghållfast stål kombineras med möjligheten att integrera funktionsformer som hål och och hakar. Detta i en och samma kostnadseffektiva tillverkningsprocess.

Fördelar med rullformade stålprofiler vs strängpressade aluminiumprofiler:

  • Rullformningsprocessen behandlar materialet skonsamt och kontrollerat vilket gör att snäva toleranser kan säkerställas genom hela produktionen. 
  • Med rullformning kan höghållfasta material formas, t.ex. stål med sträckgräns på upp till 1700 N/mm2
  • Funktioner som gängade hål, präglingar och integrerade muttrar tillförs profilen kostnadseffektiv i rullformningslinan.
  • Vid rullformning kan känsliga ytor användas tex slipade eller borstade. Även lackerad och beskiktad plåt samt plåt med en skyddsfilm kan rullformas. 

Vi kan även …

  • Med optmierad bandtjockleksteknik optimeras vikten vid rullformningen samtidigt som man höjer funktionaliteten och sparar material.
  • Genom integrerad svetsteknik i rullformningsprocessen tillverka slutna profiler. Vår produktionsutrustning möjliggör även tillverkning av flerkammarprofiler. 
  • Rullformning kräver mer omfattande verktyg än extrudering vilket kan medföra högre initialkostnader. Hos Welser tillämpar vi ett modulärt system där vi har hundratusentals rullformningsverktyg på lager. Detta gör att vi kan hålla nere initialkostnaderna för verktygen.

Aluminium eller stål

  • Stålet har överlägsna egenskaper när det gäller tex värmeutvidgningskoefficiensen och elasticitetsmodulen (särskilt fördelaktigt i kombinerad användning med glas i fasadelement)
  • Lång livscykel med låga kostnader tack vare utvalda förmaterial och speciella ytbehandlingar.
  • CO2-utsläppet på en strängpressad aluminiumprofil är över hela livscykeln betraktat och med hänsyn tagen till återvinning ca 3 gånger så hög jämfört med en galvaniserad profil.