15.11.2019

Utmärkelse till Thomas Welser

Waidhofens utmärkelse (a:bua) inom området ”Framtid“

Sedan 1991 delar staden Waidhofen ut ett pris till förtjänta personligheter inom kultur och sport. I början var namnet sportpris eller kulturpris, men döptes för några år sedan om till ”[a:bua]“, och områdena ”socialt” och ”framtid” lades till.

Vid en ceremoni i kristallsalen på Rothschild-slottet fick vår styrelseordförande Thomas Welser, årets ”[a:bua]“ inom området ”framtid“. Laudatorn Dr. Friedrich Hartner lyfte särskilt fram hans engagemang kring Beta-Campus, som fungerar som nätverk mellan företag, start-ups, skolor och olika initiativ kring utbildningen av fackarbetare och forskning. Hartner berömde Thomas Welser som människa för hans inspirerande övertalningsförmåga och han är någon som brinner för sin sak.

Våra hjärtliga gratulationer!