Colofon

Welser Profile Austria GmbH
Prochenberg 24
3341 Ybbsitz, Oostenrijk

Tel.: +43 7443 800-0
Fax: +43 7443 800-4111

at@welser.com
www.welser.com

Handelsregisternummer: FN 189291 w
Rechtbank van Koophandel: Regionale rechtbank St. Pölten
Nadere informatie volgens ECG: firmen.wko.at

Btw-nummer: ATU48017809

Om de leesbaarheid van de teksten te verbeteren, hebben we af en toe alleen de mannelijke of vrouwelijke persoonsvorm van zelfstandige naamwoorden gekozen. Dit houdt geenszins discriminatie van het andere geslacht in. Vrouwen en mannen mogen zich in gelijke mate aangesproken voelen door de inhoud van onze website.

Bedankt voor uw begrip!

Disclaimer

Welser Profile Austria GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor de op deze website beschikbare informatie – expliciet of impliciet – voor algemene bruikbaarheid, geschiktheid voor een bijzonder doel en naleving van de wet, waarbij deze opsomming niet volledig is.

Welser Profile Austria GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke soort schade dan ook, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van deze website, zoals – waarbij deze opsomming niet definitief is – concrete, indirecte, toevallige of gevolgschades, en ook niet wanneer Welser Profile Austria GmbH op de mogelijkheid van dergelijke schades wordt gewezen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid en gebruiksvoorwaarden bij het gebruiken van deze profielconfigurator

Welser Profile Austria GmbH aanvaardt voor het gebruik van de configurator geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook – expliciet of impliciet – voor een algemene bruikbaarheid, geschiktheid voor een bijzonder doel en naleving van de wet, waarbij deze opsomming niet volledig is. Wijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Welser Profile Austria GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke soort schade dan ook, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van de configurator, zoals – waarbij deze opsomming niet definitief is – concrete, indirecte, toevallige of gevolgschades, en ook niet wanneer Welser Profile Austria GmbH op de mogelijkeid van dergelijke schades wordt gewezen.

Er ontstaat door het gebruik van de configurator geen koopovereenkomst tussen u en Welser Profile Austria GmbH. De op deze pagina weergegeven afbeeldingen dienen slechts als algemene illustratie van de weergegeven producten. Deze komen niet perse overeen met de realiteit, vanwege de lage resolutie op het internet, etc. De gewenste prestatiekenmerken van de producten moeten daarom per geval bij de koop worden overeengekomen.

De gebruiker mag bij het gebruik van de configurator geen wettelijke beschermings- of auteursrechten of andere eigendomsrechten overtreden.