Stopka

Welser Profile Austria GmbH
Prochenberg 24a
3341 Ybbsitz, Austria

Tel.: +43 7443 800-0
Fax: +43 7443 800-4111

at@welser.com
www.welser.com

Numer ewidencyjny firmy: FN 189291 w
Sądzie Rejestrowym: Sąd Krajowy St. Pölten
Więcej informacji zgodnie z ECG: firmen.wko.at

Numer identyfikacji podatkowej: ATU48017809

Dla lepszej czytelności tekstów użyliśmy formy męskiej lub żeńskiej w przypadku głównych haseł związanych z osobami. Nie implikuje to w żadnym wypadku jakiejkolwiek szkody dla każdorazowo innej płci. Kobiety i mężczyźni mogą treści na naszej stronie internetowej odbierać w taki sam sposób.

Dziękujemy za wyrozumiałość!

Wykluczenie odpowiedzialności:

Koncern Welser Profile Austria GmbH nie udziela żadnego rodzaju gwarancji na udostępnione na tej stronie internetowej informacje – w sposób wyraźny lub dorozumiany – w tym, lecz nie wyłącznie, dla ogólnej zdatności, przydatności do konkretnego celu i zgodności z prawem, przy czym ta lista nie jest wyczerpana.

Koncern Welser Profile Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, jakie są powodowane na skutek korzystania z tej strony internetowej, w tym, lecz nie wyłącznie, konkretne, pośrednie, przypadkowe szkody lub szkody następcze, nawet jeżeli koncern Welser Profile Austria GmbH został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Wykluczenie odpowiedzialności i warunki korzystania z konfiguratora profilu

Welser Profile Austria GmbH nie udziela żadnej gwarancji – wyraźnej ani dorozumianej – na ogólną użyteczność, przydatność do określonego celu, ani zgodność z prawem, z zaznaczeniem, że wykaz tych wykluczeń nie jest wyczerpujący. Zmiany są wyraźnie zastrzeżone.

Welser Profile Austria GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem konfiguratora – z zaznaczeniem, że wykaz tych szkód nie jest wyczerpujący –, bez względu na to, czy będzie chodziło o konkretne, pośrednie, przypadkowe bądź wtórne szkody, także wówczas gdy firma Welser Profil Austria GmbH zostanie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Fakt korzystania z konfiguratora nie oznacza automatycznie zawarcia umowy kupna między użytkownikiem a Welser Profile Austria GmbH. Wszystkie zdjęcia pokazane na tej stronie służą wyłącznie zilustrowaniu prezentowanych produktów. Nie muszą one odpowiadać rzeczywistości, co może wynikać ze zwyczajowego wstawiania do internetu zdjęć o niskiej rozdzielczości itp. Pożądane cechy użytkowe produktów będą wymagały czasami konieczności indywidualnych uzgodnień przy zakupie.

Użytkownik podczas korzystania z konfiguratora nie może naruszać praw własności intelektualnej ani innych praw własności.