Welser-Profile-Stahlprofilmuster

Rullformade rostfria profiler

Rostfria profiler för krävande miljöer

För extra krävande miljöer används profiler, skenor, balkar och rör i rostfritt eller syrafast stål. De mest brukliga sorterna är de austenitiska rostfria stålen 1.4301/1.4307 (SAE 304/304L) samt de syrabeständiga molybdenlegerade stålen 1.4401/1.4404 (SAE 316/316L).

Krävande miljöer kan hittas inom t.ex. jordbruks- och livsmedelsindustrin, gruvindustrin, processindustrin eller fartygsindustrin. Omgivningarna kan vara så sura eller basiska att förzinkade metallkomponenter riskerar att med tiden fräta sönder.

Rullformning lämpar sig mycket bra för kallformning av rostfria och syrafasta stål eftersom rullformningsprocessen är flexibel och kan anpassas efter materialets förutsättningar. Till skillnad från normala kolstål, som är ferritiska, är rostfria stål i regel austenitiska och har ett annat sträckgräns/brottgräns-förhållande. Detta uttrycker sig bland annat i andra fjädringsegenskaper, något som måste beaktas vid plåtformningen. Många av våra kunder låter tillverka samma profiltvärssnitt i både kolstål och rostfritt stål samtidigt. På så sätt kan flera marknadssegment täckas samtidigt som ställkostnaderna håll nere.

Rostfria Duplex-stål karaktäriseras av en hög hållfasthet kombinerat med god korrosionsbeständighet. På mikronivå består Duplex av en tvåfasad blandstruktur av ferrit och austenit. Detta gör kallformning av Duplex lite speciellt och även här har rullformning visat sig vara den metod som bäst kan anpassa sig efter materialets karaktär vilket resulterar i profiler med de snävaste toleranserna gällande rakhet och vridning.

Rostfria profiler har ofta högt ställda krav på ytkvalitet och finish. Tack vare den skonsamma omformningsprocessen kan rullformning svara upp mycket bra på dessa krav. För profiler med extra höga krav på ytkvalitet kan vi även förse bandstålet med en skyddsfolie.

Vi hos Welser har lång erfarehnhet av rullformning av profiler i rostfritt stål och vi tillverkar vi både öppna/osvetsade samt slutna/svetsade specialprofiler.

Med hjälp av denna webbaserade creator kan ni skissa olika standard profiler. För komplexare former eller utföranden slår ni oss en signal. Det lönar sig! Vår specialitet är specialprofiler eller komponentgrupper som under rullformningsprocessen förses med funktioner för att tillverkas på det mest kostnadseffektiva sättet.

Welser_Sonderprofile_gebogen_1920x1205.jpg

Oändligt portfolio

Fördelarna med våra rostfria profiler

  • Konstant snäva toleranser och hög kvalité
  • Oändligt produktportfolio tackvare bearbetningar som stansningar, präglingar och bockningar mm. 
  • Kostnadseffektivitet tack vare integrerade bearbetningssteg i rullformningsprocessen 
  • Hög ytkvalité genom användning av skyddsfolie i rullformningsprocessen samt vid transport och lager

Vi tar gärna gemensamt med er fram ett lösningsförslag!