18.12.2020

Den största takintegrerade solcellsanläggningen i det österrikiska förbundslandet Niederösterreich

Installeras på taken hos Welser Profile Austria GmbH.

Solcellsanläggning på 3 000 kWp

... kommer under det kommande året att installeras på taken hos produktions- och lagerhallarna som Welser Profile Austria GmbH har i Gresten.

En installation av en solcellsanläggning på 3 000 kWp är planerad på en yta som motsvarar runt 24 000 m2 med cirka 8 500 enskilda moduler. För att genomföra detta stora projekt har CLEEN energy AG involverats som regional partner.

Tillverkaren av specialprofiler räknar därigenom med att reducera CO2 med totalt 1 221 ton årligen. Detta motsvarar koldioxidbindningen av en cirka 16,5 hektar stor bokskog. Totalt kommer anläggningen att kunna leverera omkring 3,3 Gwh ström per år, ström som t.ex. skulle kunna täcka behovet för alla hushåll i kommunen Gresten.

”Över 80 % av den producerade strömmen kommer vi att förbruka själva medans resten (t.ex. på produktionsfria dagar) kommer att levereras till det offentliga strömförsörjningsnätet. Sammanfattningsvis kommer vi tack vare projektet att täcka omkring 15 % av vårt samlade elbehov genom fotovoltaik.”, säger en glad Andreas Welser, VD för Welser Profile Austria GmbH. ”Hållbarhet är en del av vår företagsstrategi. Det betonar vi med det här stora projektet. Därtill tillkommer även den ökade ekonomiska lönsamheten och ett oberoende”, tillägger Welser.

Efter 2021 ska anläggningen kunna leverera ”grön” ström!