Strategia i kultura

Zaangażowani ludzie kształtują możliwości dla następnych pokoleń

W 2018 roku rozpoczął się nasz proces transformacji „1plus”, którego celem jest dalszy rozwój kultury korporacyjnej wspólnie z naszymi pracownikami oraz poprowadzenie naszej organizacji do pomyślnej przyszłości. 

Około 600 pracowników z Austrii i Niemiec zgłosiło chęć uczestniczenia w aktywnym kształtowaniu tego procesu i opracowywaniu ram orientacyjnych dla naszej pracy – naszych podstawowych zasad postępowania. 

Bardzo nas to cieszy, ponieważ wierzymy, że sukces naszej firmy w czasach cyfryzacji, globalizacji i zmian klimatycznych bazuje przede wszystkim na zaangażowanych ludziach. Dzięki swojej odwadze, pionierskiemu duchowi i gotowości do rozwoju sprawiają oni, że jesteśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy i kształtują sposób, w jaki wspólnie ze sobą pracujemy.

Nasze podstawowe zasady postępowania definiują:  

  • skąd przychodzimy 
  • jakimi wartościami się kierujemy  
  • jak kształtujemy naszą przyszłość

Na ich podstawie wypracowaliśmy następujące centralne elementy naszej kultury korporacyjnej:

WIZJA – w jakim kierunku chcemy się rozwijać

 

STRATEGIA – w jaki sposób chcemy to osiągnąć

 

WARTOŚCI – co jest dla nas ważne i w jaki sposób postępujemy

 

MARKA – jak jesteśmy postrzegani

 

HISTORIA – na jakich fundamentach budujemy firmę

Nasza historia

Zaangażowani ludzie i myślenie o kolejnych pokoleniach to klucz do sukcesu.

Opierając się na naszej wielowiekowej historii, określiliśmy nasz cel i nasze wartości.  

Geschichte_500x500px.jpg

Nasz cel

„Zaangażowani ludzie kształtują możliwości dla następnych pokoleń”

To ten cel stanowi podstawę istnienia naszej firmy i czyni ją wyjątkową. Cel i wartości określają w znacznym stopniu kulturę korporacyjną firmy Welser Profile oraz to, co jest dla nas ważne i jak postępujemy ze sobą i z naszymi partnerami zewnętrznymi na drodze do realizacji naszej wizji.

Werte_Purpose_500x500px.jpg
4_Werte_EN.jpg

Nasza wizja

Więcej wartości. Więcej możliwości. Z profilem.

Jesteśmy synonimem wartości i możliwości dzięki naszym wiodącym na świecie kompetencjom technologicznym i serwisowym, globalnemu partnerstwu na równych prawach oraz środowisku, w którym ludzie mogą rozwijać swój wyjątkowy potencjał.

Vision_500x500px.jpg

Nasza strategia

Niezmienne utrzymywanie pozycji lidera na rynku poprzez zróżnicowanie

Nasza strategia pokazuje, jak osiągamy nasz cel, czyli bycie numerem jeden na rynku. Koncentrujemy się na przyszłości. Strategia utrzymywania pozycji lidera na rynku poprzez zróżnicowanie jest realizowana dzięki zoptymalizowanym rozwiązaniom modułowym, specjalnym rozwiązaniom branżowym oraz indywidualnym rozwiązaniom dla strategicznych klientów.

Strategie_500x500px.jpg

Nasza marka

Co wyróżnia naszą markę

Cel, wartości i wizja to ważne elementy naszej wyjątkowej marki. Ale więcej nas wyróżnia. Nasza obietnica marki i osobowość marki określają, w jaki sposób chcemy się jeszcze bardziej odróżniać od wszystkich uczestników rynku, jak chcemy być postrzegani przez pracowników, dostawców, opinię publiczną i czego można oczekiwać od nas jako od firmy.

Marke_500x500px.jpg