Header_Nachhaltigkeit_1920x1205.jpg

Zrównoważony rozwój

Myślenie i działanie w perspektywie pokoleń

Jako austriacka, a równocześnie międzynarodowa firma rodzinna z wieloletnią tradycją, przyjęliśmy międzypokoleniowe i przyszłościowe podejście i angażujemy się w integrację regionalną oraz zrównoważony rozwój. Oznacza to, że podejmując decyzje, kierujemy się nie tylko względami ekonomicznymi, ale uwzględniamy też w naszym myśleniu i działaniu wszystkie trzy filary zrównoważonego rozwoju: gospodarkę, ekologię i środowisko społeczne.

3 Säulen.jpg

Naszym wkładem w przyszłość i odpowiedzialnością za kolejne pokolenia jest z jednej strony dążenie do opracowywania zrównoważonych innowacji, a z drugiej strony wytwarzanie wysokiej jakości produktów i dostarczanie ich w możliwie najbardziej przyjaznych dla środowiska opakowaniach, wykorzystując przy tym transport ekologiczny i oszczędzając zasoby.

ŚRODOWISKO NATURALNE

Nasze działanie przyjazne dla środowiska jest mocno zakorzenione w filozofii naszej firmy i dotyczy wszystkich obszarów łańcucha wartości. Koncentrujemy się na oszczędnym wykorzystywaniu potrzebnych zasobów.

Więcej

Blatt.png

LUDZIE

Świat zmienia się z coraz większą prędkością: wymaga to od nas elastyczności, gotowości do rozwoju i odwagi, aby nadal odnosić sukcesy. Chodzi tu nie tylko o procesy, technologie i urządzenia, ale przede wszystkim o ludzi.

Więcej

Mitarbeiter.png

SPÓŁKA

Jako firma rodzinna z wieloletnią tradycją postrzegamy siebie jako część całości w społeczeństwie i chcemy wnosić tu pozytywny wkład. Nie tylko tworzymy bezpieczne miejsca pracy, ale również wspieramy edukację, sztukę, kulturę i sport w regionie oraz angażujemy się społecznie.

Więcej

Gesellschaft.png
We reduce our CO2 Footprint every day.