Header_Hinweisgebersystem_1920x1205_NEU.jpg
Traktujemy poważnie wszelkie zgłaszane obawy.

Naszym celem jest przejrzystość we wszystkich obszarach działalności.

Do systemu zgłaszania nieprawidłowości

System zgłaszania nieprawidłowości

PROSTY
BEZPIECZNY
ZGODNY Z PRZEPISAMI

Jakiego rodzaju sytuacje można zgłaszać i w jaki sposób przebiega ten proces?

Nasz system zgłaszania nieprawidłowości służy do zgłaszania naruszeń i niewłaściwych zachowań. Uważni pracownicy pomagają nam w minimalizowaniu zagrożeń w naszej firmie.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej (anonimowo, bezpośrednio i pisemnie za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości), telefonicznie (anonimowo, dzwoniąc pod dedykowany numer telefonu) oraz osobiście (z odpowiedzialnym pracownikiem ds. zgodności z przepisami). Można dokonać zgłoszenia anonimowo lub podać swoje dane kontaktowe.

Czy muszę się zarejestrować w celu dokonania zgłoszenia?

Nie. W celu dokonania zgłoszenia nie trzeba się rejestrować. Nasz system zgłaszania nieprawidłowości pozwala na bieżącą komunikację z organizacją ds. zgodności z przepisami nawet po dokonaniu zgłoszenia. 

WAŻNE: system generuje indywidualny kod zdarzenia po wysłaniu zgłoszenia, a także udostępnia go w formie linku i kodu QR. Kod zdarzenia umożliwia dostęp do sprawy sygnalisty oraz dalszą komunikację i udostępnianie dodatkowych informacji (poprzez funkcję „Chat”). 

NALEŻY ODPOWIEDNIO CHRONIĆ KOD ZDARZENIA!

Wymiana poglądów i skrzynka na zażalenia?

System zgłaszania nieprawidłowości nie jest przeznaczony do zadawania pytań o charakterze ogólnym lub wnoszenia indywidualnych skarg (np. na temat jakości jedzenia w stołówce; itp.). W tym celu można bezpośrednio skorzystać z pomocy kierownictwa lub organizacji ds. zgodności z przepisami.

OSOBA KONTAKTOWA DS. ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Hinweisgebersystem_Gedankenaustausch.jpg

Jaka ochrona przysługuje mi jako sygnaliście?

Unijna dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unijnego (w skrócie „dyrektywa o ochronie sygnalistów”) zapewnia sygnalistom ochronę przed działaniami odwetowymi, jakich doświadczają oni w firmie po dokonaniu zgłoszenia. 

Ważne: ochrona obejmuje uzasadnione zgłoszenia. Celowe dokonywanie niezgodnych z prawdą zgłoszeń lub oczernianie współpracowników każdorazowo stanowi naruszenie przepisów i może prowadzić do konsekwencji prawnych. 

Co się dzieje z moimi danymi lub danymi osobowymi zawartymi w zgłoszeniu?

Dane osobowe przetwarzane są w sposób przewidziany przepisami. W tym zakresie odsyłamy do obowiązującej polityki prywatności (6. Whistleblower System). Po zakończeniu dochodzenia sprawa podlega archiwizacji przez okres ustalony przez organizację. Dane są usuwane z systemu zgłaszania nieprawidłowości po upływie terminu na ich usunięcie. 

Co się dzieje z moim zgłoszeniem?

Każde zgłoszenie podlega weryfikacji i wstępnej ocenie. Jeśli zgłoszenie dotyczy naruszenia przepisów, wszczynane jest odpowiednie postępowanie wyjaśniające („dochodzenie”).