Przestrzeganie zasad

Transparentność i postępowanie fair play definiują nasze działania

Zwracamy dużą uwagę do odpowiedzialnego i sprawiedliwego postępowania z: 

  • naszymi klientami, 
  • dostawcami, 
  • pracownikami oraz 
  • pozostałymi partnerami biznesowymi. 

Dlatego opowiadamy się za prawidłowymi pod kątem moralnym, etycznym i prawnym zasadami postępowania wszystkich naszych pracowników. W celu wprowadzenia tych zasad w życie na stałe wdrożyliśmy w naszym koncernie system zarządzania zgodnością (CMS).

Compliance bei Welser Profile GmbH

Jakiego rodzaju sytuacje można zgłaszać i w jaki sposób przebiega ten proces?

Nasz system zgłaszania nieprawidłowości służy do zgłaszania naruszeń i niewłaściwych zachowań. Uważni pracownicy pomagają nam w minimalizowaniu zagrożeń w naszej firmie. 

DO SYSTEMU ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wymiana poglądów i skrzynka na zażalenia?

System zgłaszania nieprawidłowości NIE jest przeznaczony do zadawania pytań o charakterze ogólnym lub wnoszenia indywidualnych skarg (np. na temat jakości jedzenia w stołówce; itp.). W tym celu można bezpośrednio skorzystać z pomocy kierownictwa lub organizacji ds. zgodności z przepisami.

OSOBA KONTAKTOWA DS. ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI