Przestrzeganie zasad

Transparentność i postępowanie fair play definiują nasze działania

Zwracamy dużą uwagę do odpowiedzialnego i sprawiedliwego postępowania z: 

  • naszymi klientami, 
  • dostawcami, 
  • pracownikami oraz 
  • pozostałymi partnerami biznesowymi. 

Dlatego opowiadamy się za prawidłowymi pod kątem moralnym, etycznym i prawnym zasadami postępowania wszystkich naszych pracowników. W celu wprowadzenia tych zasad w życie na stałe wdrożyliśmy w naszym koncernie system zarządzania zgodnością (CMS).

Compliance bei Welser Profile GmbH

Materiały do pobrania: