Header_AGB_1920x1205.jpg

Algemene Voorwaarden

Om de leesbaarheid van de teksten te verbeteren, hebben we af en toe alleen de mannelijke of vrouwelijke persoonsvorm van zelfstandige naamwoorden gekozen. Dit houdt geenszins discriminatie van het andere geslacht in. Vrouwen en mannen mogen zich in gelijke mate aangesproken voelen door de inhoud van onze website.

Bedankt voor uw begrip!

Disclaimer

Welser Profile Austria GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor de op deze website beschikbare informatie – expliciet of impliciet – voor algemene bruikbaarheid, geschiktheid voor een bijzonder doel en naleving van de wet, waarbij deze opsomming niet volledig is.

Welser Profile Austria GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke soort schade dan ook, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van deze website, zoals – waarbij deze opsomming niet definitief is – concrete, indirecte, toevallige of gevolgschades, en ook niet wanneer Welser Profile Austria GmbH op de mogelijkheid van dergelijke schades wordt gewezen.