Header_AGB_1920x1205.jpg

Ogólne Warunki Sprzedaży

Dla lepszej czytelności tekstów użyliśmy formy męskiej lub żeńskiej w przypadku głównych haseł związanych z osobami. Nie implikuje to w żadnym wypadku jakiejkolwiek szkody dla każdorazowo innej płci. Kobiety i mężczyźni mogą treści na naszej stronie internetowej odbierać w taki sam sposób.

Dziękujemy za wyrozumiałość!

Wykluczenie odpowiedzialności:

Koncern Welser Profile Austria GmbH nie udziela żadnego rodzaju gwarancji na udostępnione na tej stronie internetowej informacje – w sposób wyraźny lub dorozumiany – w tym, lecz nie wyłącznie, dla ogólnej zdatności, przydatności do konkretnego celu i zgodności z prawem, przy czym ta lista nie jest wyczerpana.

Koncern Welser Profile Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, jakie są powodowane na skutek korzystania z tej strony internetowej, w tym, lecz nie wyłącznie, konkretne, pośrednie, przypadkowe szkody lub szkody następcze, nawet jeżeli koncern Welser Profile Austria GmbH został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.