Compliance - Företaget - Welser Profile
Hersteller von kaltgewalzten Sonderprofilen und Sonderprofilrohren sowie Baugruppen aus Stahl, Edelstahl und Nichteisen-Metallen

Compliance

Vi håller oss till koden!

I egenskap av en pålitlig partner är vi medvetna om vårt ansvar vid interaktioner med våra medarbetare och affärspartner. Vår uppförandekod är vägledande för vårt moraliskt och juridiskt korrekta förhållningssätt.

Det gäller för hela företagskoncernen Welser Profile och varje medarbetare ansvarar för att den efterlevs och förverkligas.

Vid alla affärsrelaterade handlingar och beslut förpliktigar vi oss att både följa de lokala lagarna och våra interna regler. Våra affärspartner erkänner vår uppförandekod och alla ytterligare dokument samt förpliktigar sig att följa dem.