Welser_EDI_Anbindung_Kundenservice_Spezialprofilhersteller

Połączenie EDI

Stała łączność dzięki cyfrowej sieci

Stawiamy na elektroniczną wymianę danych, w skrócie EDI, np. przy planach dostaw, pobraniach z magazynów, awizach dostaw lub rachunkach.
Korzyści po stronie klienta to szybsza realizacja zamówień i automatyczna (bez użycia papieru) integracja dokumentów w systemie ERP.
Dzięki temu zminimalizowaniu ulegają powtarzające się administracyjne czynności i zagwarantowany jest niezawodny i bezbłędny przepływ informacji pomiędzy naszymi firmami.