Header_Umwelt_1920x1205.jpg

Środowisko w Welser

Budowanie na przyszłość

Naszą unikalną propozycją sprzedaży jest projektowanie i produkcja niestandardowych, specjalnych profili ze stali i metali nieżelaznych. Kupujemy taśmy stalowe, które w procesie kształtowania rolkowego są formowane do żądanego przekroju. Proces ten odbywa się w normalnej temperaturze pokojowej, bez dodatkowego nakładu energii. Ponadto wykorzystanie materiału podczas kształtowania rolkowego jest bardzo wysokie. Dzięki tym czynnikom oraz doskonałej zdolności stali do recyklingu bilans ekologiczny kształtowania rolkowego jest niezwykle korzystny.

Whitepaper download

Patrząc na cały łańcuch wartości, koncentrujemy się na następujących tematach:

  • Regionalne zaopatrzenie i produkcja zapewniają elastyczność i maksymalną dostępność. Ponadto istnieje przewaga konkurencyjna, wynikająca z obniżonych kosztów transportu i krótkich dróg komunikacyjnych.
  • Transport ekologiczny: w 1986 roku zakład produkcyjny w Gresten zyskał połączenie z koleją wąskotorową. Od tego czasu niezbędny materiał bazowy oraz powstający złom są dostarczane i wywożone przede wszystkim przyjazną dla środowiska koleją.
  • Chcemy konsekwentnie wykorzystywać potencjały oszczędnościowe oraz promować transformację energetyczną.
  • Neutralność CO2e w zakresie nośników energii: projekt ten ma zostać zrealizowany w naszych zakładach produkcyjnych w Austrii do 2024 roku, a w Niemczech – do 2026 roku.
  • Corporate Carbon Footprint: oprócz bezpośrednich emisji CO2e pod uwagę brane są również emisje, które nie znajdują się w naszym bezpośrednim obszarze oddziaływania (Punkty 1–3).