Header_Gesellschaft_1920x1205.jpg

Społeczeństwo w Welser

Myślenie globalne, działanie regionalne

Jako firma postawiliśmy sobie ambitne cele: Chcemy odnieść globalny i trwały sukces oraz zapewnić miejsca pracy dla siebie, naszych dzieci i wnuków. Tym ważniejsze jest dla nas, abyśmy nie zapominali o tym, skąd pochodzimy, i abyśmy ponosili odpowiedzialność społeczną.

Już w 1998 roku z myślą o naszych obecnych i emerytowanych pracownikach oraz ich rodzinach założyliśmy Stowarzyszenie ds. Sportu i Kultury – jest ono neutralne politycznie i ma charakter niedochodowy. Co więcej, oferujemy naszym pracownikom wiele dobrowolnych świadczeń socjalnych.

Pomaganie tam, gdzie pomoc jest potrzebna

Nasze zaangażowanie w obszarze kultury i spraw społecznych wykracza oczywiście daleko poza świadczenia socjalne dla pracowników, ponieważ wiele organizacji potrzebuje darowizn, aby stale oferować odpowiednią pomoc. I tak na przykład od 2007 roku zrezygnowaliśmy z większych prezentów świątecznych dla naszych partnerów biznesowych i zamiast tego inwestujemy w projekty regionalne.

Dodatkowo w ciągu roku mamy do dyspozycji kwotę przeznaczoną na wsparcie wielu różnych organizacji: Wspieramy na przykład liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, stowarzyszenia regionalne, instytucje charytatywne i służby ratunkowe, jak również angażujemy się w obszarze edukacji poprzez współpracę ze szkołami, inicjatywy edukacyjne czy wczesne wsparcie techniczne.