Zarząd

Dalekowzroczna polityka i jasne wizje

Nasi zarządzający firmą koncentrują się na naszych wizjach i dbają o rozbudowę naszych liderskich kompetencji w zakresie technologii i serwisu. Działamy w oparciu o globalne partnerstwa oraz środowisko pracy, w którym może rozwijać się wyjątkowy potencjał ludzi.

Nicolas Longin, Dyrektor Finansowy - prezes sekcji Obsługa handlowa

Thomas Welser, Dyrektor Generalny - prezes sekcji Strategia, sprzedaż i marketing

Andreas Welser - prezes sekcji Supply Chain Management