Zarząd

Dalekowzroczna polityka i jasne wizje

Nasi zarządzający firmą koncentrują się na naszych wizjach i dbają o rozbudowę naszych liderskich kompetencji w zakresie technologii i serwisu. Działamy w oparciu o globalne partnerstwa oraz środowisko pracy, w którym może rozwijać się wyjątkowy potencjał ludzi.

Andreas Welser - prezes sekcji Supply Chain Management

Christian Hansl - prezes sekcji Produkcja i technika

Thomas Welser, dyrektor generalny - prezes sekcji Strategia, sprzedaż i marketing

Nicolas Longin - prezes sekcji Obsługa handlowa