Welser_Spezialprofilehersteller

Zespół zarządzający

Dalekowzroczna polityka i jasne wizje

Nasi zarządzający firmą koncentrują się na naszych wizjach i dbają o rozbudowę naszych liderskich kompetencji w zakresie technologii i serwisu. Działamy w oparciu o globalne partnerstwa oraz środowisko pracy, w którym może rozwijać się wyjątkowy potencjał ludzi.

Welser-Geschäftsleitung-2024_1920x1080.jpg
Zakres odpowiedzialności zespołu zarządzającego: 

Thomas Welser, CEO: zakłady Valley City (USA), zarządzanie stalą, zarządzanie zainteresowanymi stronami, bezpieczeństwo i higiena pracy

Nicolas Longin, CFO: zakład w Gresten (Austria), finanse, IT i cyfryzacja, zakupy, IMS i audyty, nieruchomości i zarządzanie budynkami 

Julian Hatbauer: zakład w Bönen (Niemcy), zarządzanie personelem, transformacja, strategia

Bernd Köberl: centrum technologiczne koncernu w Ybbsitz – produkcja narzędzi we własnym zakresie, badania i rozwój, technika maszyn i urządzeń, jakość

Tim Sauber: Business und Supply, Managing Director Welser Profile GmbH