19.01.2024

Reorganizacja w Welser Profile

Nowy zespół zarządzający wprowadzi koncern w nową generację.

Nowy zespół zarządzający

Thomas Welser i Nicolas Longin już od wielu lat z powodzeniem reprezentują koncern Welser Profile jako dyrektorzy zarządzający, a teraz przejęli ten obowiązek na kolejne pięć lat. Andreas Welser wkrótce ustąpi i wycofa się z pełnienia funkcji dyrektora operacyjnego. Nadal będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zarządzanie budynkami, a także pozostanie najważniejszą osobą do kontaktu dla regionalnych władz i zainteresowanych stron.

 

Welser-Geschäftsleitung-2024_1920x1080.jpg

Wsparcie ...

... w najwyższych strukturach firmy pochodzi od Juliana Hatbauer, Bernda Köberl i Tima Sauber. Są wieloletnimi współpracownikami i należą do doświadczonej kadry kierowniczej, która jest związana z regionem. Zadaniem tego zespołu zarządzającego jest przygotowanie firmy na coraz trudniejsze warunki rynkowe oraz pomyślne wprowadzenie koncernu Welser Profile w nową generację. „Pragniemy stworzyć zrównoważoną i zdolną do wprowadzania zmian organizację, która będzie się opierać na już istniejących podstawach, ale w której znajdzie się również przestrzeń na nowe rozwiązania” – wyjaśnia Thomas Welser. 

W 2024 r. koncern Welser Profile musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Pomimo tego międzynarodowa firma rodzinna po udanym roku finansowym 2023 nie odstępuje od planowanych inwestycji w wysokości 70 milionów EUR:

Portfolio produktów w USA ma zostać rozszerzone o nowe instalacje. W Niemczech planowana jest m.in. elektrownia wiatrowa, natomiast w Gresten powstaje w tym czasie restauracja zakładowa. Ponadto realizowane są inwestycje w ulepszanie mobilności dla pracowników.